آیا همدردی کردن شما با بقیه، برایشان کاربردی دارد؟

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.