برچسب: فکر

در این صفحه در مورد مفهوم فکر و فکر کردن در قانون جذب و متافیزیک می پردازیم و در کنار آن در مورد تاثیرات این ویژگی در شرایط مختلف بر روی حالات و احساسات خود صحبت می کنیم.

1 2 3