معرفی انواع مانترا و کاربرد آن ها

مانتراها انواع مختلفی دارند و بسته به دلیل مان، باید از مانترای مخصوصی استفاده کنیم. به همین دلیل در این پست قصد داریم شما را با انواع مانترا و کاربردهای هر یک آشنا کنیم تا بدانید برای هر کاری از چه مانترایی باید استفاده کنید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

پیش از آنکه به سراغ معرفی انواع مانترا برویم، ابتدا باید با مفهوم مانترا آشنا شوید، اگر با مانترا آشنایی ندارید و یا آشنایی کمی دارید، پیشنهاد می کنیم حتما پست مانترا چیست؟ و گوش کردن به آن چه فوایدی دارد؟ را مطالعه کنید.

انواع مانترا

مانتراها در حالت کلی به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند. این دسته بندی یک دسته بندی کلی بوده و هر بخش خود نیز شامل زیربخش های مختلفی است که در ادامه برایتان معرفی کرده ایم:

  • بیجا مانتراها یا مانتراهای بذری
  • نیرگونا مانتراها یا مانتراهای آبسترکت
  • دیتی مانتراها

در ادامه هر یک از انواع مانتراهای ذکر شده به صورت مفصل تر معرفی شده اند

بیجا مانتراها یا مانتراهای بذری

این دسته از انواع مانتراها معنی خاصی ندارند و مستقیما بر روی نادی ها که لوله های عصبی در جسم روحانی (آسمانی) هستند اثر می گذارند.

این دسته از مانتراها، ارتعاشاتی را در چاکراها، در طول ستون فقرات ایجاد میکنند و بعنوان پیام ظریفی عمل مینمایند. گرفتگیها را باز کرده و اجازه میدهند که انرژی کوندالینی بطور آزادتری جریان یابد.

در این دسته از مانتراها، اسم، فرم و صدا در یکدیگر ادغام میشوند و نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک نمود.

مدیتیشن های پیشرفته، بیجا مانتراها و برخی از مانتراهای پنهانی را نمیتوان بدون راهنمائی گورو، یا معلمین فرستاده شده از جانب گورو انجام داد، زیرا ممکن است که تکرار غير صحيح این مانتراها، لطمه هائی را به سیستم روحی، روانی فرد وارد آورد.

نیرگونا مانتراها یا مانتراهای آبسترکت

این دسته از انواع مانتراها معانی قابل ترجمه ای دارند و ارتعاشات بسیار قوی را در بدن ایجاد میکنند و موجب وحدت فرد با آگاهی خالص در سطح غیر آشکار میگردند.

سُ – هام: مفهوم آن اینست که من با او (خداوند) به وحدت رسیده ام. او (خداوند)، فاقد شکل، کیفیت، گذشته، حال یا آینده میباشد.

در اینجا مديتيور، نیز خود، هستی مطلق است. با تکرار این مانترا، مدیتیتور»، به وراء محدودیت دست مییابد. این مانترا بسیار قوی است و اثرات بسیار قابل ملاحظه ای را بر اثر چند هفته تمرین ظاهر میسازد.

آهام برهما آزمی: مفهوم این مانترا اینست که من برهمان هستم، و بعبارت بهتر، با ذات مطلق به وحدت رسیده ام. این مانترا یکی از فرمول های بسیار باارزش ودائی است. با تکرار این مانترا، فرد از محدودیت های جسم و ذهن میگذرد و به وحدت با مطلق دست می یابد.

تات توام آزی: این مانترا نیز یکی از با ارزش ترین فرمول های ودائی است و به مفهوم وحدت با برهمان یا قدرت مطلق و هستی بخش میباشد.

اُم: ترجمه ای برای اُم متصور نیست. ام از ۳ کلمه A, U, M ساخته شده که اشاره به ۳ مرحله زمانی (گذشته، حال، آینده) و سه مرحله آگاهی (بیداری، رؤیا و خواب عمیق)، می باشد.

تکرار این مانترا به این ترتیب است که قسمت «اُ» را هر چه طولانی تر میکشید اووو… تلظ قسمت م با لبهای بسته انجام میشود که به ختم مانترا منجر میگردد. یوگی ها برای آغاز مدیتیشن این مانترا را با صدای بلند و سه بار به طريق فوق تکرار میکنند.

اُم، مانترای انتخابی مادر ماتا آمریتا ناندامانی نیز میباشد. وی آن را نور الهی مینامد. او این مانترا را همراه با ما، به معنی عشق الهی ارائه میدهد

دیتی مانتراها

این دسته از انواع مانتراها رایج ترند. بر اثر تکرار مانترا (صوت)، فرم خاصی (الهه)، بچشم «مدیتیت کننده» می آید.

شیوا مانترا – آم ناما شیوایا: فردی که از زندگی عادی کناره گرفته و هدفش از بین بردن کیفیات منفی است، این مانترا را تکرار می کند.

خواندن
دانلود رایگان مانترا متعادل کننده چاکرای خورشید

راما مانترا – أم شری رامایا ناماها: فردی که درگیر زندگی خانوادگی است و هدفش زن یا شوهر مهربان، مسئول و ایده آل بودن است، نام راما را بعنوان مانترای خود انتخاب میکند.

کریشنا مانترا: هاری راما، هاری راما، راما، راما، هاری هاری؛ هاری کریشنا، هاری کریشنا، کریشنا کریشنا، هاری هاری. فردی که خداوند را بصورت لایتناهی، مهربان و حتی قابل دسترس و همراه خود می بیند، این مانترا را تکرار مینماید.

اُم شری ماهاگانا پاتایه ناماها: برای برطرف کردن موانع و کسب موفقیت ها.

اُم شری ماها لاكشميه ناماها: برای کسب فراوانی در زندگی مادی و معنوی. (در صفحه مانترا الهه لاکشمی می توانید این مانترا را به رایگان دانلود کنید.)

اُم آئیم ساراسوآتیه ناماها: برای کسب عقل و دانش و پیشرفت در دانش، از جمله دانش موسیقی

اُم شری ماها کالی کایه ناماها: برای از بین بردن خصوصیات منفی.

ماها مريتيونجایا مانترا: برای پرستش لُرد شیوا. (در این صفحه می توانید بیشتر در مورد آن بخوانید و این مانترا را به رایگان دانلود کنید.)

أم تريا مبا کام، یاجاماهه، سوگاندیم، پوشتيواردهانام، اوروا، روکامیوا، باندهانان، مریتیور، موکشیا، مامريتات: برای از بین بردن بیماریها و پیشگیری از حوادث و رسیدن به رهائی، این مانترا را هر روز تکرار نمائید.

گایاتری مانترا

اُم بوربوآ، سواها، تات ساویتور، وارنیام بارگُ دِواسيا، دی ماهی؛ دیُیُناه؛ پراج دایات

ستایش در مقابل خداوندی که جهان را آفریده است و شایسته عبادت میباشد؛ خداوندی که مظهر دانش و نور و از میان برنده گناهان و جهالت است؛ باشد که بزرگی او موجب روشن بینی ما گردد.

گایاتری مانترا مانترای کیهانی است که از وداها که قدیمی ترین دانش بشری میباشند استخراج گردیده است. تکرار مرتب این مانترا، موجب رهائی میگردد.

در بین انواع مانترا، گایاتری مانترا، مانترای انتخابی سوآمی ساتیاسای بابا میباشد. این مانترا را در هر کجا که هستید و در هر زمانی تکرار نمائید بایستی بسیار جدی گرفته شود.

اگر گایاتری مانترا با ایمان تکرار شود، بیماریها و مشکلات را از زندگی فرد دور نموده و همه خواسته های فرد را برآورده میکند و آنچه را که به نفع فرد است به او عطا می نماید. این مانترا بینهایت قوی است. الهه حکمران در این مانترا خورشید میباشد.

گایاتری، مادر وداها، است. گایاتری، ساویتری و ساراسواتی، ۳ نام گایاتری هستند که هر سه در هر انسانی موجودند. گایاتری حکمروای حواس میباشد؛ ساویتری حکمروای پرانا (انرژی حیات)، میباشد و بر حقیقت دلالت دارد؛ ساراسواتی الهه حکمروا بر تکلم است. این سه، بیان کننده خلوص فکر، کلام و رفتار (پندار، کردار، گفتار)، میباشند.

گایاتری، ساویتری و ساراسواتی، در کسی که خلوص و هم آهنگی پندار، کردار و گفتار داشته باشد، مأوی می گزینند.

این مانترا را ۱۰۸ بار در روز تکرار نمائید و در پایان با اُم، شانتی، شانتی، شانتی، ختم نمائید. شانتی، به معنی صلح با آرامش فکر است و ۳ بار تکرار آن، به مفهوم آرامش برای جسم، ذهن و روح میباشد. (در صورت عدم فرصت این مانترارا ۹ بار یا مضربی از عدد ۹ تکرار نمائید).

گایاتری مانترا را می توانید به صورت رایگان از وبسایت سینرژی با ناهید دانلود کنید.

سوالات مرتبط:

انواع مانتراها بسته به نوع کاربرد به چند دسته کلی تقسیم می شوند؟

مانتراها ها از نظر کاربردشان در حالت کلی شامل سه دسته زیر هستند:
بیجا مانتراها یا مانتراهای بذری
نیرگونا مانتراها یا مانتراهای آبسترکت
دیتی مانتراها

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]