پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام

در صفحه کف بینی به آموزش خواندن خطوط کف دست و آشنایی شما با این مهارت جذاب و فوق العاده در زمینه طالع بینی می پردازیم و شما را با فن کف شناسی واقعی آشنا می کنیم.

فن کف بینی با رمالی و کاسبی های دروغین که در مورد همه چیز نظر می دهد متفاوت است. کف شناسی واقعی به معرفی و شرح شخصیت فرد از طریق خطوط روی دست او می پردازد.