محاسبه عدد روحی

عدد روحی چیه؟

شماره دلخواه قلب (که به آن اصطلاح روح یا به اصطلاح اصرار روح نیز گفته می شود) دقیقاً همان چیزی است که بر آن دلالت دارد. این در مورد چیز یا چیزهایی است که بیشتر آرزو می کنید صحبت می کند. اینها آرزوهای قلبی شما هستند ، ایده های نهایی که آرزو می کنید برای آنها مراقبه کنید. همچنین درباره چیزها یا چیزهایی که شما را تحریک می کنند بازگو می کند و اهداف واقعی اقدامات متعدد را نشان می دهد. این تعداد به شدت در هر کاری که در زندگی انجام می دهید تأثیر دارد. این شامل محیط خانه و محل کار شما ، شرکتی که شما در آن نگهداری می کنید ، انتخاب سبک زندگی و سلیقه شما محدود می شود. شماره دلخواه قلب شما چیزهای زیادی درباره سفر روح شما در تجسم فعلی آن بیان می کند.

میل قلبی شما با استفاده از واکه هایی به نام شما محاسبه می شود و در این حالت نام های میانی شمارش می شوند. نامی که از بدو تولد به شما داده اند همان چیزی است که می خواهید برای یافتن شماره دلخواه خود استفاده کنید. حروف صدادار مورد نظر A ، E ، I ، O ، U و (گاهی اوقات) Y هستند. در این محاسبه قاعده “گاهی Y” مهم است.

برای دسترسی به ادامه توضیحات باید اشتراک ویژه تهیه کنید