برچسب: آسترولوژی

آسترولوژی

آسترولوژی

در صفحه آسترولوژی ما به بررسی این علم می پردازیم و در مورد حرکت سیارات و تاثیر آن ها در زندگی انسان ها و سایر موجودات کره زمین، مطالب آموزشی و جذابی منتشر می کنیم.

اگر به علم نجوم علاقه دارید، قطعا علم آسترولوژی نیز برای شما جذاب خواهد بود. این علم به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

با دنبال کردن این صفحه، به صورت رایگان به آموزش های علم آسترولوژی و سایر بخش های مرتبط با این علم، دسترسی خواهید داشت.

با استفاده از تاس نجومی می توانید طالع خود را پیدا کنید و به سوالاتتان در مورد آیند خود پاسخ دهید.

1 2 8 9