آموزش آسترولوژی – قسمت آخر: کوکب هیلاج و کوکب کدخواه

به آخرین قسمت از آموزش رایگان آسترولوژی رسیدیم. در آخرین قسمت از این آموزش در مورد کوکب هیلاج و کوکب کدخواه صحبت خواهیم کرد. چون در بیشتر کتب قدیم به ویژه منجمین اسلامی و شرقی به هیلاج و کدخداه اشاره شده، به همین دلیل اینجا به معرفی این دو می پردازیم.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

از هیلاج و کدخداه بیشتر در مورد قوانین عمر و تضمین کیفیت و کمیت آن استفاده می شود و محاسبه و پیدا کردن كوكب هیلاج و کوکب کدخداه قوانینی مخصوص دارد که در کتب مربوطه به طور کامل شرح داده شده است.

به طور خلاصه هیلاج است که دلیل روح است و کیفیت عمر و کدخداه کوکبی است که دلیل جسم است و کميت عمر و برخی گفته اند که هیلاج دلیل بدن است و کدخداه دليل روح ولی واضح این است که نظر موافقت بین این دو كوكب و بودن آنها در مواضع نیک و سعد دليل بقا و سعادت شخص است.

روش یافتن کوکب هیلاج

روش یافتن هيلاج به طور خلاصه اینگونه است که در طالع روزی اگر شمس در طالع یا در دهم یا در یازدهم یا در هفتم و یا در نهم بود خود شمس کوکب هیلاج است در غیر این صورت به قمر نگاه می کنیم اگر در یکی از این پنج خانه و یا سوم یا چهارم و یا پنجم بود قمر هیلاج خواهد بود .

اگر شمس يا قمر در هیچکدام از این خانه ها نباشند به سهم السعادت نگاه می کنیم اگر در وتد یا مايل الوتد باشد سهم السعادت کوکب هیلاج است و اگر نباشد به جزو اجتماع یا استقبال مقدم نگاه می کنیم اگر در خانه های وتد یا مایل الوتد بود هیلاج است و اگر در این خانه ها نبود در نهایت همان درجه طالع هيلاج خواهد بود.

اما در طالع شبی برای پیدا کردن کوکب هیلاج قمر بر شمس مقدم است یعنی همان روش فوق را به کار می گیریم با این تفاوت که ابتدا به قمر نگاه می کنیم و سپس به شمس.

روش یافتن کوکب کدخداه

کوکب کدخداه در واقع کوکبی است که مسئولی بر موضع کوکب هيلاج است و شرطش این است که باید کدخداه و هیلاج به یکدیگر ناظر باشند .

مسعود سعد سلمان متوفی به سال 515 هجری می گوید:

خواندن
آموزش آسترولوژی: درجه طالع و برج طالع – قسمت شانزدهم

مدت عمر و صد سال در خواهد بود / من نمیگویم این حکم خود از هیلاج است.

ذکر برخی نکات مهم

نکته 1: قمر در حد هر کوکبی که باشد حکم آن را دارد که به آن کوکب متصل است. بنابر این بودن قمر در حد کوکب سعد نشانه ای از سعادت و بودنش در حد کوکبی نحس نشانه ای از نحوست آن است (لوايح الهمد کاشمی).

نکته 2: كوكب عطارد همانطوریکه در اتصالات به هر کوکبی که متصل باشد طبع آن کوکب را می گیرد در حالت عادی در حد هر کوکبی که باشد طبع آن کوکب را می گیرد (لوايح القمر كاشفی).

نکته 3: در احوال قمر در نقاط پایانی بک برج به دليل اينكه در حد کواکب نحس (زحل و مریخ) قرار می گیرد ضعيف و نحس است (به جدول حدود مراجعه شود).

نکته 4: قمر پس از انصراف از اجتماع و استقبال به اولین کوکبی که متصل گردد از سعادت و نحوست طبع آن کوکب را می گیرد پس در این حالت سعادت و نحوست قمر را از طبع آن کوکب مشخص می کنند.

نکته 5: اثرات کواکب علوی عظیم تر است و مدت آنها مديدتر، خاصه آنکه در بروج ثابت و اوتاد طالعها باشند و اثرات کواکب سفلی حقیرتر است و مدتش نیز قصير خاصه آنکه در بروج منقلبه و زایل اوتاد طالعها باشند ولی گفته اند که اثرات کواکب سفلی زودتر ظاهر می شود چرا که افلاک آنها به این عالم نزدیکتر است.

به پایان آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی با ناهید رسیدیم. امید است با مطالعه این آموزش دانش شما کاربران عزیز این وبسایت در زمینه آسترولوژی ارتقاء پیدا کند. برای مطالعه قسمت های پیشین این آموزش، به صفحه آموزش رایگان آسترولوژی در وبسایت مراجعه کنید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 4 میانگین: 5]