آموزش آسترولوژی – قسمت سی و چهارم: اختیارات در آسترولوژی

مبحث اختیارات در آسترولوژی یکی از جذاب ترین و کاربردی ترین بخش هایی است که علم آسترولوژی به ما ارائه می دهد. به کمک اختیارات می توان زمان مناسب انجام هر کاری را مشخص کرد. در این قسمت از آموزش، می خواهیم در مورد این مفهوم صحبت کنیم و چگونگی استفاده از آن را برای شما توضیح دهیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

تعریف اختیارات

آنچه در کتابهای مختلف در تعريف اختيارات آورده اند اینچنین است:

  • در کتاب روضه المنجمين آمده است: اختيار پیدا کردن وقتی مسعود است جهت مهمی که مناسب آن باشد.
  • حکیم فاضل بن کوشیار می گوید: اختيار طلب سعادت، وقتی مختار بود که آن وقت موافق مطلوب و مقصود باشد و ممازجت صاحب غرض با خداوند طالع ممازجتی پسندیده است.
  • امام فخر رازی می گوید: اختيارات عبارتست از برگزیدن وقتی که آن، بهترین وقت ها باشد موافق مطلوبی، در آن مدت که آن مطلوب در وی طلب کنند.
  • در کتاب کفایت التعليم آمده است که: اختيار، گزیدن مزاج آسمانیست برای آغاز کارهای زمینی تا حکم آن کار بر وفق آن مزاج حاصل آید، اگر آن کار در وقت آن مزاج کرده شود.

و نیز بطلیموس در ثمره (صد کلمه) خود آورده است که: هر طالعی که همه دلایل او مسعود و قوی بود، صاحب آن طالع را نظیری نبود در همه سعادات و خیرات و هر طالعی که همه دلایل او منحوس و ضعیف باشد، خداوند آن طالع را نظیری در شر و شقاوت نیست. و این هردو یا غیر موجود باشد و یا نادرالوجود.

نکته: حکما گفته اند که آثار اختيارات در حق سلاطين و اکابر نیک ظاهر شود زیراکه اختيارات استدلال است به دليلهای عام و دليلهای عام را اثر جز در حق کسانی که افعال ايشان عام باشد ظاهر نشود. و آن نباشد الا پادشاهان و بعد از ايشان ارباب مراتب را هر یکی بحسب مرتبه ایشان و هرچند مرتبه اعلى و اكمل باشد اثر اختيار در حق وی اتم و اشمل بود .

یعنی در افرادی که مثلا” دارای مقام و مرتبه دولتی اند و تصمیم گیریهای آنها نیز جنبه عام تری دارد، اثر اختیارات نسبت به طبقه عوام الناس، بیشتر ظاهر می شود و شاید به همین دلیل بیشتر پادشاهان در زمانهای قدیم، در اغلب امور با منجمان خود مشورت می کردند.

شرایط کلی اختیارات در آسترولوژی

شرایط کلی اختیارات در آسترولوژی

برای اختیارات ، شرایط و محذورات زیادی در کتب مختلف ذکر شده است که اگر بخواهیم تمامی آنها را ذکر کنیم به قول معروف مثنوی هفتاد من می شود ولی به طور کلی برای هر اختیاری با توجه به زایچه طالع در لحظه اختیار، رعایت 7 شرط اصلی لازم است که عبارتند از:

1- صلاحیت حال قمر

کوکب قمر به دلیل سرعت سیرش و نیز به خاطر آنکه نزدیکترین کوکب به زمین است بیشترین و سریعترین تاثیرات را بر احوال زمینیان دارد، به همین خاطر رعایت حال آن در تمامی اختیارات لازم است. و منظور از صلاح حال قمر این است که از حالات ضعف، مانند واقع شدن در برج عقرب و طریقه محترقه و غیره بری باشد و نیز فاقد نظرات نحس به ویژه با کواکب نحس باشد.

2- صلاحیت حال خداوند خانه قمر

خداوند خانه قمر یعنی صاحب برجی که در لحظه اختیار، قمر در آن برج قرار دارد. مثلا” اگر قمر در برج میزان قرار دارد چون صاحب برج میزان زهره است باید صلاحیت حال زهره را نیز در نظر گرفت. همچنین خداوند خانه قمر باید به قمر ناظر باشد و اگر کوکبی نحس باشد باید در خانه ای ساقط به قمر ناظر گردد .

3- صلاحیت حال طالع

منظور از صلاح حال طالع این است که خانه طالع از کواکب نحس و یا نظرات آنها خالی باشد و حتی الامکان کوکبی سعد در طالع قرار گیرد و يا طالع برجی باشد که صاحب آن برج، کوکبی سعد و قوی حال است و یا کواکب سعد ناظر به طالع باشند و غیره.

خواندن
آموزش آسترولوژی: مطابقت خانه های زایچه با جهات جغرافیایی – قسمت نوزدهم

4- صلاحیت حال خداوند طالع

خداوند طالع ، صاحب برجی است که در خانه طالع قرار گرفته است. مثلا” اگر طالع برج جدی باشد باید صلاحیت حال کوکب زحل که صاحب برج جدی است را نیز در نظر گرفت. همچنین باید خداوند طالع به طالع ناظر باشد.

5- صلاحیت خانه غرض

هر یک از 12 خانه طالع به عملی نسبت دارد مثلا” خانه دوم به خرید و فروش و سود و زیان ، خانه هفتم به همسر و شراکت و غیره. بنابراین باید ببینیم که عمل ما مربوط به کدام خانه است فرضا” اگر می خواهیم قرارداد شرکت ببندیم چون عمل ما مربوط به خانه هفتم است بنابراین باید خانه هفتم از کواکب نحس خالی باشد و حتی الامکان کوکبی سعد و یا خود کوکب عمل در آن خانه قرار گیرد (مثلا” در مورد نکاح، خود زهره در خانه هفتم قرار گیرد) و غيره.

6- صلاحیت حال خداوند خانه غرض

یعنی باید ببینیم که در خانه غرض، کدام برج قرار دارد و صاحب آن برج کدام کوکب است، سپس صلاحیت حال آن کوکب را نیز در نظر بگیریم یعنی آن کوکب باید مسعود و قوی حال باشد. همچنین باید خداوند خانه غرض به خانه غرض ناظر باشد.

7- صلاحیت حال کوکب صاحب غرض

مثلا” برای ترویج و نکاح و یا شراکت باید صلاحیت حال کوکب زهره را درنظر گرفت چون این اعمال منسوب به زهره است و برای اعمال کشاورزی و دهقانی صلاحیت حال زحل و برای تجارت و بازرگانی صلاحیت حال عطارد و غیره. همچنین اتصال کوکب غرض به قمر یکی از شروط مهم در اختیارات است.

بنابراین اگر چنانچه در هر اختیاری 7 شرط اصلی فوق رعایت گردد آن اختیار از کمال مطلوب برخوردار خواهد بود و همانطور که ملاحظه کردید رعایت این شروط نیز به راحتی میسر نیست بلکه مستلزم آن است تا فرد (آسترولوژر) بر اوضاع کواکب و شرایط و قوانین این علم تسلط کافی داشته باشد.

در بخش بعدی اختیارات به بررسی این موضوع می پردازیم که برای انجام هر کاری (خرید و فروش، ازدواج، تجارت و…)، شرایط کواکب باید به چه صورت باشد تا آن عمل خوش یمن شود.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی با ناهید مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

اختیارات در آسترولوژی به چه معناست؟

تعاریف مختلفی در مورد اختیارات در آسترولوژی توسط منجمین مختلف ارائه شده، اما در تعریف کلی می توان گفت مبحث اختیارات به تعیین زمان مناسب انجام هر عمل یا کاری با استفاده از بررسی وضعیت کواکب می پردازد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 5]