برچسب: مانترا

مانترا چیست؟

مانترا انرژی پنهانی است که در لفاف صدائی پیچیده شده است. در تانترای هندو، کلمه، صوت و Mantra، اجزاء لاينفک از فلسفه تکاملی میباشند. ارتعاشات مانترا (صدا)، مستقیما بر روی چاکرا یا مراکز انرژی در بدن اثر میگذارند و در نتیجه موجب ثبات ذهن شده و سکون را در طی مدیتیشن بوجود می آورند.

مانترا از چه چیزی ساخته می شود؟

هر مانترا از مخلوطی از صداها که از ۵۰ حرف از الفبای سانسکریت مشتق میشوند، ساخته شده است. زبان سانسکریت را بعنوان دواناگاری، یا زبان خدایان شناخته اند. سِیج های باستانی که به درجات بالای آگاهی دست یافته بوده اند، از انرژی نهفته موجود در صداها بخوبی مطلع بوده اند و از مخلوط اصوات برای ایجاد ارتعاشات خاص، استفاده میکرده اند. بطوریکه مصطلح است، این ارتعاشات میتوانند کوهها را جابجا کنند.

1 2 4 5