برچسب: آموزش رایگان پرانایاما

آموزش رایگان پرانایاما

در صفحه آموزش رایگان پرانایاما قصد داریم به شما تمرینات تنفسی پرانا و پرانایاما را به صورت کاملا رایگان آموزش دهیم.

آموزش رایگان پرانایاما به مباحثی از جمله تکنیک های تنفسی یوگا، مفاهیم پرانا، چاکراها، نادی ها، کندالینی و…. می پردازد و شما را با تمام جنبه ها و مفاهیم Prayanama آشنا می کند.

پرانا چیست؟

در تعریف خلاصه، پرانا، جمیع انرژی های آشکار در جهان خلقت است. همچنین آن منشأ تمام نیروهای آشکار و نهانِ موجود در انسان ها و طبیعت پیرامون ما می باشد. حرارت، نور، الکتریسیته، مغناطیس و… تجلی پرانا هستند. کلیه نیروهای فیزیکی و ذهنی، ظهور آن می باشند و آن نیرویی است که در تمام سطوح هستی وجود دارد.

پرانایاما چیست؟

پرانایاما از دو کلمه پرانا Prana به معنای انرژی حیاتی و آیاما ayama به معنای توسعه و گسترش، تشکیل شده است و پرانایاما یعنی: توسعه و بسط انرژی. پرانایاما چهارمین رکن راجا یوگای پاتنجلی است و آن به معنای توقف خودبخودی تنفس است (کوالا كمباكا).

در حالی که پرانایامای مطرح شده در هاتایوگا، تمرینات تنفسی خاصی است که موجب افزایش پرانا و کنترل آن در انسان شده و مقدمه ای برای رسیدن به پرانایاماي پاتنجلی است.

1 2 3 4