پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام
کتاب شاقول ابن سینا

کتاب شاقول ابن سینا

در کتاب شاقول ابن سینا به به معرفی تکنیک اعجاب انگیز ابن سینا دانشمند بزرگ ایرانی در پیشگویی با استفاده از شاقول می پردازیم و به شما آموزش می دهیم چگونه از این شاقول برای پیشگویی استفاده کنید. برای دانلود این کتاب به ادامه مطلب

ادامه مطلب
آشنایی با الهه ایندار – قسمت دوم: ایندرا و اساطیر ایران باستان

آشنایی با الهه ایندار – قسمت دوم: ایندرا و اساطیر ایران باستان

در قسمت دوم آشنایی با الهه ایندرا به رابطه ایندرا و اساطیر ایران باستان می پردازیم و در کتب باستانی فلات ایران به دنبال ریشه های این الهه می گردیم. اگر دوست دارید بدانید الهه ایندرا در تاریخ باستانی کشورمان چه جایگاهی دارد، حتما تا

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت آخر: کوکب هیلاج و کوکب کدخواه

آموزش آسترولوژی – قسمت آخر: کوکب هیلاج و کوکب کدخواه

به آخرین قسمت از آموزش رایگان آسترولوژی رسیدیم. در آخرین قسمت از این آموزش در مورد کوکب هیلاج و کوکب کدخواه صحبت خواهیم کرد. چون در بیشتر کتب قدیم به ویژه منجمین اسلامی و شرقی به هیلاج و کدخداه اشاره شده، به همین دلیل اینجا

ادامه مطلب
کتاب جهان هفت عنصری

کتاب جهان هفت عنصری

کتاب جهان هفت عنصری به بحث درباره مهمترین رشته های فيزيك مدرن و قوانین مکشوفه آن اختصاص دارد و در عین حال به طرح تئوریهائی میپردازد که باید در آینده اثبات شوند و راه آدمی را به سوی کیهان باز نمایند. برای دانلود رایگان این

ادامه مطلب
آموزش پرانایاما – قسمت دوم: آشنایی با پرانا و مفاهیم مختلف آن

آموزش پرانایاما – قسمت دوم: آشنایی جامع با پرانا و مفاهیم مختلف آن

در دومین قسمت از آموزش پرانایاما قصد داریم به بررسی مفهوم و ماهیت پرانا بپردازیم. دانستن این ماهیت مقدمات یادگیری پرانایاما بوده و تمام کسانی که قصد یادگیری پرانایاما را دارند حتما باید به این مفاهیم و مقدمات توجه کنند. پرانایاما از دو کلمه پرانا

ادامه مطلب

آموزش های مربوط به علم اعداد و تاروت، روانشناسی و متافیزیک، مدیتیشن و آموزش های عمومی در این بخش منتشر می شوند