برچسب: مراقبه (مدیتیشن)

مراقبه

مراقبه برای ذهن

در صفحه مراقبه می خواهیم شما را با مفهوم مدیتیشن آشنا کنیم و فواید مدیتیشن کردن، انواع مراقبه و تکنیک های مختلف آن را برای شما آموزش دهیم.

اولین قدم برای ورود به دنیای جذاب مراقبه، آشنایی با مفهوم آن است. به همین دلیل ابتدا مراقبه را برای شما تعریف می کنیم.

تعریف مدیتیشن (مراقبه)

مراقبه، سنت جهانی است که منشاء آن به هزاران سال قبل از ظهور تمدن امروز باز میگردد. دانش «مدیتیشن» بطور لاينقطع و دست نخورده ای، پس از هزاران سال باقی مانده و در طی اینکه از نسلی به نسل بعد منتقل شده، آزمایشهای خود را پس داده است. باقی ماندن دانش «یوگا» پس از هزاران سال، بدلیل کیفیت های سادگی، مردم پسند بودن و شکیبائی دانش است.

مدیتیشن واقعی، رهائی از پنجه های حواس پنجگانه و ذهنیات است. مفهوم «مراقبه»، ماورائی بودن (ترَنس سِندِنتال) میباشد و این لغتي عام است که زیبائی «مدیتیشن» را ابلاغ میدارد.

1 2 5 6