دارما چیست؟ مسئله دارما و فرقه گرایی

نوشته های مرتبط
2 دیدگاه
فاطمه ملقب رع رویا مجیدی

سلام درود برشما که وقت گرانهای خود را میکذارید و میانبرهایی برای افراد پژوهشگر میسازید که با کمترین زمان بیشترین اطلاعات رو دریافت کنند من تمام ستاره هارو زدم ولی سه تا روشن شد شما بایق ستاره های بیشماری هستید

قندی

با عرض سلام و تقدیم احترام،
تلفظ اصلی و ریشه ای Dharma به شکل دهارما می باشد و پسوند Dhar جمع Dhr با تلفظ دهر یعنی دهر ها . از دیدگاه هندوان و بودائیان امروز واژه دهر به معنای نظم و قانون کلی کیهانی و نظم های غیر زنده و زنده و جوامع زنده نباتی و حیوانی و انسانی و در قرآن به معنای روزگار. جمع بستن این واژه یعنی دهر به شکل دهار یا دهر ها در اصل و ریشه به این معنا بوده است که هر موجودی به عنوان جزء و خود کیهان به عنوان کل تنها دارای یک دهر یا نظم و یا زندگی دنیوی نمی باشند بلکه دارای دهر ها یا نظم ها و یا زندگی های فراوان کلی و جزئی دنیوی با مراتب و درجات مختلف و فراوان تکاملی تا رسیدن به نهایت کمال ایده آل خوبی و زیبایی با کمیت و کیفیت بهشت برین. و آنهم از طریقه چرخه های تولد – زندگی – مرگ و مرگ – زندگی – تولد پشت سر هم و در طول همدیگر و دایره وار به شکل وادی به وادی یا منزل به منزل یا پله به پله و یا ایستگاه به ایستگاه و در سیر صعودی هر بار در مداری برتر و کمال یافته تر از مدار قبلی یا پیشین و آنهم در چارچوب زنجیره علت و معلول دایره وار هوشمند مادی- روحی – روانی با حلقه های فراوان به تعداد زندگی های دنیوی هر فرد انسانی و به تعداد مراتب و درجات مختلف تکاملی و از دیدگاه شناخت و دانش علمی امروز در شاخه کیهان شناسی نظری یعنی در بطن و بستر و در طول تسلسل تولد و مرگ کیهانی ( فقط محتوای آن و نه محیط ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر آن) از طریق گردش وقوع مه بانگ های هفتگانه و متوالی بر اثر نوسانات متوالی باز و بسته شدن یا انبساط و انقباض و محتوای کیهان یا جهان و آنهم نه تنها در این کیهان یا جهان بلکه در محتوای هرکدام از گیتی ها یا دنیا ها یا کیهان ها و یا جهان های متناهی و مساوی و موازی و بیشمار بطور مطلقا یکسان و برابر.
امیدوارم که با بیان این کلام کودکانه امروز خویش سر مبارک شما را بدرد نیاورده باشم. من خودم از این راه و روش به خداوند متعال و موجود بودن طرح مطلق آفرینش و مفاد و آئین نامه های اجرایی ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر و جاودانه آن اعتقاد و باور و ایمان و امید دارم و نه از طریق معارف آئینی و دینی و مذهبی و ایدئولوژیکی و فرقه ای و حلقه ای .
Arya با تلفظ آریا در اصل و ریشه یعنی در زبان و فرهنگ مردم سرزمین های ایران و هندوستان در اعصار دور دست تاریخ باستان به معنای مکر یا حیله اولیه و آغازین بوده است قبل از پیدایش خطوط سه گانه میخی ایلامی و سومری و اُگاریتی و هیروگلیف مصریان و هزاران سال قبل از سروده شدن داستان آدم و حوا توسط موسا و زایش ایده گناه اولیه یا آغازین.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.