محاسبه عدد لایف پس

عدد لایف پس چیه؟

به احتمال زیاد هیچ عددی نسبت به شماره تولد شما مهمتر و تحول آفرینتر نیست. وقتی متولد شدید ، روح شما وارد یک واقعیت کاملاً جدید شد و سفری جدید و منحصر به فرد را آغاز کرد. اگر به تناسخ ایمان دارید ، خوب است که ذهن آزادانه ای در مورد این عدد داشته باشید.

مهم نیست که شما در مورد اینکه کی هستید و روح شما در کجا بوده است باور داشته باشید ، این واقعیت همچنان باقی است که روزی که در این زندگی متولد شده اید ، آغاز یک چیز عظیم بوده است. تمام پتانسیلی که به عنوان یک فرد در اختیار دارید ، همه آنچه ممکن است با زندگی خود انجام دهید در آن لحظه بدون هیچ شرایطی ، شرایط یا اختیار آزاد وجود دارد. به آن فکر کنید: هر سناریوی ممکن ، چه خوب و چه بد وجود دارد. نحوه تعامل ما با جهان (یا نحوه تعامل آن با ما) تقریباً بلافاصله شروع به ایجاد اختلاف می کند ، اما در آن لحظه ، در آن روز ، پتانسیل حضور در این زندگی در اوج قدرت است.

برای دسترسی به ادامه توضیحات باید در وبسایت عضو شوید یا وارد حسابتان شوید