پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام
کانال تلگرام سینرژی
کار بر روی چاکراها به کمک نور هفت رنگ (قوس و قزح)

کار بر روی چاکراها به کمک نور هفت رنگ (قوس و قزح)

در این مطلب قصد داریم به بحث کار بر روی چاکراها به کمک نور هفت رنگ (قوس و قزح) برای به تعادل رساندن و پاکسازی چاکرا ها برای شما توضیح دهیم. اگر به دنبال روشی برای زدودن آلودگی های 7 چاکرای اصلی خود هستید تا

ادامه مطلب
0 تا 100 چاکرای تاج سر یا ساهاسرارا (Sahasrara) و ویژگی های آن

0 تا 100 چاکرای تاج سر یا ساهاسرارا (Sahasrara) و عملکرد آن

چاکرای تاج سر یا ساهاسرارا (Sahasrara) هفتمین چاکرا در بین 7 چاکرای اصلی بدن می باشد و در این مقاله قصد داریم به طور مفصل در مورد این چاکرا و عملکرد آن برای شما صحبت کنیم، بیماری های مرتبط با آن را ذکر نماییم و

ادامه مطلب
0 تا 100 چاکرای چشم سوم یا آجنا (Ajna) و عملکرد آن

0 تا 100 چاکرای چشم سوم یا آجنا (Ajna) و عملکرد آن

چاکرای چشم سوم یا آجنا (Ajna) ششمین چاکرا در بین 7 چاکرای اصلی بدن می باشد. در این مقاله می خواهیم در مورد مشخصات، وضعیت، عملکرد و بیماری های مرتبط با این چاکرا صحبت کنیم و نحوه پاکسازی و متعادل سازی آن را هم برای

ادامه مطلب
0 تا 100 چاکرای گلو یا ویشودها (Vishuddha) و عملکرد آن

0 تا 100 چاکرای گلو یا ویشودها (Vishuddha) و عملکرد آن

چاکرای گلو یا ویشودها (Vishuddha) چاکرای پنجم در بین 7 چاکرای اصلی ماست. در این مقاله می خواهیم در مورد مشخصات این چاکرا، بیماری های مرتبط با آن، عملکرد آن در وضعیت های مختلف و نحوه پاکسازی و متعادل سازی این چاکرا صحبت کنیم. اگر

ادامه مطلب
0 تا 100 چاکرای قلب یا آناهاتا (Anahata) و عملکرد آن

0 تا 100 چاکرای قلب یا آناهاتا (Anahata) و عملکرد آن

چاکرای قلب یا آناهاتا (Anahata) چاکرای چهارم در بین 7 چاکرای اصلی ما است. در این مطلب قصد داریم در مورد خصوصیات این چاکرا، انواع وضعیت ها و عملکرد آن و بیماری های مرتبط با آن صحبت کنیم و اینکه چطور می توان این چاکرا

ادامه مطلب
0 تا 100 چاکرای شبکه خورشیدی یا مانی پورا (Manipura/Nabhi) و عملکرد آن

0 تا 100 چاکرای شبکه خورشیدی یا مانی پورا (Manipura) و عملکرد آن

چاکرای شبکه خورشیدی یا مانی پورا (Manipura/Nabhi) سومین چاکرا در بین 7 چاکرای اصلی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم چاکرای سوم را به طور مفصل توضیح دهیم، عملکردهای مختلف آن را بررسی کنیم و بیماری های مرتبط با آن را معرفی نماییم.

ادامه مطلب

چاکرا به باور آیین هندو به مراکز انرژی در بدن انسان گفته می‌شود. شاکرا در وجود هر موجود زنده‌ای قرار دارد. این چاکراها منابع انرژی یا به عبارتی جریان ‌های حیات می‌ باشند.