آموزش آسترولوژی: نظریه زمین مرکزی در آسترولوژی – قسمت هفتم

نوشته های مرتبط
1 دیدگاه
Masoud.rok1367@gmail.com

سلام و عرض ادب با تشکر از تمامی مطالب شما .
Solar system دو معنای متفاوت دارد یکی به معنای منظومه شمسی هست و دیگری به معنای منظومه روحی (soul=روح) . اگر فرض کنیم اکنون خورشید مرکز منظومه شمسی هست . زمین قلب و مرکز منظومه روحی خواهد بود چرا که بعلت وجود انسانها در این سیاره قویترین الکترومغناطیس ها در این سیاره حضور دارند. بنابراین احتمال زیاد منظور باستانیان این بوده است که زمین مرکز منظومه روحی هست و در این حالت زمین باید تخت یا نسبتا تخت باشد و تمام کواکب رشته هایی در این «گنبد» هستند. ضمن اینکه اگر این مطلب بنده صحت داشته باشد واضح هست که هیچ تناقضی در کمیت که بحث علم نجوم هست و کیفیت که منظور باستانیان بوده است پیش نمی آید.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.