پشتیبانی جستجو کردن ورود/ثبت نام
کانال تلگرام سینرژی
آموزش آسترولوژی – قسمت سی و سوم: قوت و ضعف کواکب

آموزش آسترولوژی: قوت و ضعف کواکب – قسمت سی و سوم

شناختن قوت و ضعف کواکب در علم احکام و آسترولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه تعیین مقدار و نوع تاثیرات یک کوکب بدون آگاهی از میزان قوت و ضعف آن امکان پذیر نیست. به همین دلیل در قسمت سی و سوم آموزش آسترولوژی

ادامه مطلب
معرفی سیاره حاکم بر روز و ماه تولد و ارتباط آن با چاکراها

معرفی سیاره حاکم بر روز و ماه تولد و ارتباط آن با چاکراها

در این مطلب می خواهیم به معرفی سیاره حاکم بر روز و ماه تولد بپردازیم و ارتباط هر سیاره با چاکراها را بررسی نماییم. دانستن این اطلاعات به شما کمک می کند تا بدانید کدام چاکراها بیشتر در زندگی شما تاثیرگذار هستند و باید در

ادامه مطلب
کدام گناه به کدام سیاره و کدام چاکرا آسیب میرساند؟

کدام گناه به کدام سیاره و کدام چاکرا آسیب میرساند؟

یکی از مسائل مهم در چاکراها و چارت تولد، آسیبی است که گناه ها بر روی آن ها می گذارد. به همین دلیل در این مطلب می خواهیم بررسی کنیم کدام گناه به کدام سیاره و کدام چاکرا آسیب می رساند. پس با ما همراه

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت هشتم: سیر کواکب در دایرة البروج

آموزش آسترولوژی: سیر کواکب در دایرة البروج – قسمت هشتم

بحث سیر کواکب در دایرة البروج و سرعت آن ها یکی از مسائل مهمی است که در علم آسترولوژی بسیار بررسی می شود. به همین دلیل در این قسمت از آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد این رخداد در بروج دوازده گانه صحبت کنیم. پس

ادامه مطلب
آموزش آسترولوژی – قسمت هفتم: نظریه زمین مرکزی در آسترولوژی

آموزش آسترولوژی: نظریه زمین مرکزی در آسترولوژی – قسمت هفتم

در قسمت هفتم آموزش آسترولوژی در مورد نظریه زمین مرکزی که یکی از مهمترین نظریات باستان در مورد علم نجوم و آسترولوژی است حرف می زنیم و تاثیر این نظریه را در بحث موقعیت سیارات در آسترولوژی بررسی می کنیم. برای دنبال کردن این آموزش

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

در صفحه سیارات ما به مفاهیم علم نجوم و آسترولوژی می پردازیم و در مورد سیاره های مختلف، جایگاه آن ها، تاثیر آن ها بر زندگی انسان ها و سایر موضوعات مرتبط حرف می زنیم.