معرفی سیاره حاکم بر روز و ماه تولد و ارتباط آن با چاکراها

در این مطلب می خواهیم به معرفی سیاره حاکم بر روز و ماه تولد بپردازیم و ارتباط هر سیاره با چاکراها را بررسی نماییم. دانستن این اطلاعات به شما کمک می کند تا بدانید کدام چاکراها بیشتر در زندگی شما تاثیرگذار هستند و باید در اولویت پاکسازی قرار بگیرند.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

پیشتر در مطلب «کدام گناه به کدام سیاره و کدام چاکرا آسیب میرساند؟» در این مورد صحبت کردیم که گناهان ما در زندگی باعث آسیب رساندن به سیاره های حاکم در زندگی ما و چاکراهای ما می شوند. در واقع در این مطلب متوجه شدیم که بین گناهان و چاکراهای ما و سیارات حاکم بر زندگی ما ارتباطی وجود دارد.

اما این همه ماجرا نیست. ارتباط ما با سیارات و چاکراها حتی از طریق روز و ماه تولد هم وجود دارد. به همین دلیل در این مطلب می خواهیم سیاره حاکم بر روز و ماه تولد را برای شما معرفی کنیم و همچنین با هم بررسی کنیم یک چاکرا به کدام سیاره می تواند در ارتباط باشد.

این مسئله از این حیث اهمیت دارد که هم به شما کمک می کند براساس روز و ماه تولد خود، سیاره حاکم بر روز تولدتان را بدانید و هم از طریق آن سیاره، متوجه شوید که کدام چاکرا، در زندگی شما تاثیر بیشتری دارد و در هنگام پاکسازی چاکرا باید بیشتر به آن توجه کنید.

سیاره حاکم بر روز و ماه تولد

  • گروه متولدین روزهای 2 یا 11 یا 20 یا 29 به تاریخ میلادی = ماه
  • گروه متولدین روزهای 3 یا 12 یا 21 یا 30 به تاریخ میلادی = مشتری
  • گروه متولدین روزهای 4 یا 13 یا 22 یا 31 به تاریخ میلادی = اورانوس
  • گروه متولدین روزهای 5 یا 14 یا 23 به تاریخ میلادی = عطارد
  • گروه متولدین روزهای 6 یا 15 یا 24 به تاریخ میلادی = ونوس
  • گروه متولدین روزهای 7 یا 16 یا 25 به تاریخ میلادی = نپتون
  • گروه متولدین روزهای 8 یا 17 یا 26 به تاریخ میلادی = زحل
  • گروه متولدین روزهای 9 یا 18 یا 27 به تاریخ میلادی = مريخ
  • گروه متولدین روزهای 10 یا 19 یا 28 به تاریخ میلادی = خورشید
خواندن
آموزش پرانایاما: تمرینات مقدماتی پرانایاما – قسمت پانزدهم

در جدول زیر سیاره حاکم بر اساس ماه تولد (بازه زمانی 30 روزه) ذکر شده است.

بازه زمانیسیاره
1 فروردین تا 30 فروردینمریخ (احتیاط، 7 روز اول نپتون و مریخ)
31 فروردین تا 30 اردیبهشتونوس (احتیاط 31 فروردین تا 7 اردیبهشت مریخ و ونوس)
31 اردیبهشت تا 30 خردادمرکوری (احتیاط از 31 اردیبهشت تا 7 خرداد ونوس و عطارد)
31 خرداد تا 31 تیرماه (احتیاط از 31 خرداد تا 6 تیر عطارد و ماه)
1 مرداد تا 31 مردادخورشید (احتیاط از 1 مرداد تا 5 مرداد ماه و خورشید)
1 شهریور تا 31 شهریورعطارد (احتیاط از 1 شهریور تا 6 شهریور خورشید و عطارد)
1 مهر تا 30 مهرونوس (احتیاط از 1 تا 7 مهر عطارد و ونوس)
1 آبان تا 30 آبانمریخ/پلوتو (احتیاط از 1 تا 5 آبان پلوتو و ونوس)
1 آذر تا 30 آذرژوپیتر (احتیاط از 1 تا 6 آذر پلوتو و مشتری)
1 دی تا 29 دیزحل (احتیاط از 1 تا 6 دی مشتری و زحل)
30 دی تا 29 بهمناورانوس (احتیاط از 30 دی تا 7 بهمن زحل – اورانوس)
30 بهمن تا 30 اسفندژوپیتر/نپتون (احتیاط از 30 بهمن تا 8 اسفند اورانوس و نپتون)

چه سیاره ای با چه چاکرایی در ارتباط است؟

و در انتها بعد از دانستن سیاره حاکم بر روز و ماه تولد، اکنون نیاز است ارتباط بین هر چاکرا با سیاره اش را بدانیم. این ارتباط در جدول زیر ذکر شده است.

چاکراسیاره
چاکرا اولمریخ
چاکرا دومونوس
چاکرا سومخورشید
چاکرا چهارمماه
چاکرا پنجمعطارد
چاکرا ششمزحل و اورانوس
چاکرا هفتمژوپیتر و نپتون
1 آذر تا 30 آذرژوپیتر (احتیاط از 1 تا 6 آذر پلوتو و مشتری)
1 دی تا 29 دیزحل (احتیاط از 1 تا 6 دی مشتری و زحل)
30 دی تا 29 بهمناورانوس (احتیاط از 30 دی تا 7 بهمن زحل – اورانوس)

سوالات مرتبط:

چاکرا چیست؟

چاکرا به لحاظ لغوی یعنی چرخ. در چاکرا آسانا ما حرکت چرخ داریم. دلیل آن هم این است که عملکرد چاکراها و حرکتشان به صورت چرخشی و دایره ای است ممکن است جایی در این مورد خوانده باشید یا تصویری دیده باشید. تا حد زیادی شبیه به DNA (دی ان ای) انسان است. شبیه به الگو و شکل DNA انسان است هر چه که هست، به هر شکلی که حرکت می کند و به لحاظ لغوی هرگونه معنی دارد، چاکراها یکسری دریچه‌های انرژی هستند که در بدن ما وجود دارد که از طریق این دریچه ها نیروی حیاتی پرانا (انرژی) در بدن ما حرکت می کند.

در بدن انسان چه تعداد چاکرا وجود دارد؟

در بدن انسان 7 چاکرای اصلی، 21 چاکرای فرعی و بی نهایت زیر چاکرا وجود دارد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 15 میانگین: 3.4]