آموزش آسترولوژی – قسمت بیستم: اصطلاحات خانه های زایچه طالع

برای اینکه بتوانید به صورت حرفه ای چارت تولد را تحلیل کنید، لازم است با اصطلاحات خانه های زایچه طالع آشنا شوید. در این قسمت از آموزش آسترولوژی قصد داریم این اصطلاحات را برای شما معرفی کنیم. با دانستن این اصطلاحات، قدمی بزرگ در جهت حرفه ای شدن تحلیل چارت تولد بر میدارید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

فهرست اصطلاحات خانه های زایچه طالع

ابتدا به صورت کلی با اصطلاحات خانه های زایچه طالع آشنا می شویم و در ادامه به تعریف هر یک از این اصطلاحات می پردازیم. فهرست این اصطلاح ها به شرح زیر می باشد:

 • وتد، مائل الوتد، زائل الوتد
 • ناظر و ساقط
 • خانه مذکر و مونث
 • ربع ساعد و ربع مخدور
 • ربع مذکر و مونث
 • بیت اقبال، بیت ادبار، بیت فرح، بیت ترح و بیت قوت

وتد، مائل الوتد، زائل الوتد

در اولین قدم آشنایی با اصطلاحات خانه های زایچه طالع، به سراغ معرفی سه اصطلاح وتد، مائل الوتد و زائل الوتد می رویم.

وتد: خانه های اول، چهارم، هفتم و دهم چارت تولد را خانه های وتد می گویند که نشانگر قدرت و اهمیت این خانه هاست.

مائل الوتد: خانه های دوم، پنجم، هشتم و یازدهم را مائل الوتد می گویند که از لحاظ قدرت میانه هستند.

زائل الوتد: خانه های سوم، ششم، نهم و دوازدهم را زائل الوتد می گویند که دارای قدرت پایینی هستند.

ناظر و ساقط

دومین گروه اصطلاحات خانه های زایچه طالع، ناظر و ساقط نام دارد.

ناظر: خانه های زایچه طالع، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، نهم، دهم و یازدهم را ناظر می گویند که نشانه قدرت است .

ساقط: خانه های دوم و دوازدهم و ششم و هشتم را ساقط می گویند که نشانه ضعف خانه است.

خانه مذکر و مونث

در بین اصطلاحات خانه های زایچه طالع، جنسیت هم به کار می رود. در خانه های چارت تولد، آنهایی که با شماره فرد هستند مذکر و خانه های با شماره زوج مونث اند.

ربع ساعد و ربع مخدور

دو اصطلاح دیگر از اصطلاحات خانه های چارت تولد، ربع ساعد و ربع مخدور است.

دوازده خانه طالع را به چهار ربع تقسیم کرده اند. ربع اول که شامل خانه های 1 تا 3 است را ربع صاعد، ربع دوم که شامل خانه های 4 تا 6 است را ربع مخدور، ربع سوم که شامل خانه های 7 تا 9 است را ربع مخدور و ربع چهارم که شامل خانه های 10 تا 12 است را ربع صاعد می گویند.

ربع مذکر و مونث

ربع هایی که در بخش قبلی تقسیم بندی شدند، با دو اصطلاح ربع مذکر و ربع مونث هم خطاب می شوند. ربع اول را ربع مونث، ربع دوم را ربع مذکر، ربع سوم را ربع مونث و ربع چهارم را نیز ربع مذکر می گویند.

خانه های دوازده گانه زایچه طالع به ترتیب قدرت و اهمیت

با این اوصاف خانه های دوازده گانه چارت نجومی به ترتيب قدرت و اهميت عبارتند از:

 1. خانه طالع
 2. خانه دهم (عاشر)
 3. خانه هفتم
 4. خانه چهارم
 5. خانه یازدهم
 6. خانه پنجم
 7. خانه نهم
 8. خانه سوم و خانه دوم
 9. خانه هشتم
 10. خانه دوازدهم
 11. خانه ششم
خواندن
آموزش آسترولوژی: اجرام کواکب (حدود نظرات) – قسمت بیست و ششم

یعنی خانه ای مثل خانه دوازدهم که هم ساقط و هم زائل الوتد است دارای کمترین قدرت و خانه ای مثل خانه طالع که هم ناظر و هم وتد است دارای بیشترین قدرت است

بیت اقبال، بیت ادبار، بیت فرح، بیت ترح و بیت قوت

در بین اصطلاحات خانه های زایچه طالع، 5 اصطلاح با عناوین بیت اقبال، بیت ادبار، بیت فرح، بیت ترح و بیت قوت وجود دارند که در ادامه هر یک از این اصطلاحات معرفی شده اند.

بيت اقبال: خانه های طالع و چهارم و هفتم و دهم را گویند.

بيت ادبار: خانه های ششم و دوازدهم را گویند. یعنی کوکب در زائل و ساقط از طالع باشد.

بيت فرح: هر یک از کواکب در بروج دوازده گانه طالع جایگاهی دارند که موافق با طبع و مزاجشان است که به این جایگاه فرح کوکب گفته می شود.

بيت ترح: هر یک از کواکب در خانه های دوازده گانه طالع جایگاهی دارند که مخالف طبع و مزاجشان است که به این جایگاه ترح کوکب گفته می شود.

فرح و ترح کوکب در خانه های چارت تولد

بیت قوت: هر یک از کواکب در خانه های 12 گانه زایچه طالع، جایگاهی دارند که در آن خانه دارای بیشترین قدرت اند و خانه مقابل قوت را نیز خانه ضعف می نامند که بدین شرح است:

قوت و ضعف کوکب در خانه های زایچهنکته: فرق خانه قوت و فرح در آن است که کوکب از بودن در بیت فرح خود شادمان و از بودن در بیت قوت خود قوی است.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

زایچه طالع یا چارت نجومی چیست؟

هر مولودی در لحظه تولد خود تحت چینش خاصی از کواکب در دایرة البروج و نیز خانه های دوازده گانه به دنیا می آید، این چینش خاص به زایچه طالع یا چارت نجومی معروف است که میزان و نوع انرژی کیهانی ساطع شده را در آن لحظه خاص مشخص می کند. این چارت فقط برای انسان ها نیست و هر چیزی حتی اشیاء یا شهرها که در زمانی متولد می شوند نیز چارت مختص به خود را دارند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 5]