آموزش آسترولوژی – قسمت هفدهم: سیستم طبقه بندی خانه های چارت تولد

در قسمت هفدهم آموزش آسترولوژی می خواهیم به بررسی سیستم طبقه بندی خانه های چارت تولد (زایچه) بپردازیم و سیستم های هندی و غربی که برای خانه های چارت تولد تعریف شده اند را معرفی نماییم. برای آشنایی با این سیستم ها، در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

به طور کلی مبنای علم آسترولوژی از 3 فاکتور اساسی زیر تشکیل شده است:

 • بروج 12 گانه
 • کواکب هفت گانه به همراه راس و ذنب
 • خانه های 12 گانه زایچه

علاوه بر تقسیم بندی فلک به 12 برج 30 درجه ای، تقسیم بندی دیگری نیز به نام خانه ها یا بیوت 12 گانه وجود دارد که دارای اهمیت زیادی در آسترولوژی است و نوع این تقسیم بندی نیز در سبک های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و تا حدودی سلیقه ای است. لذا ما در این مبحث روشهای مختلف تقسیم بندی خانه ها و سیستم طبقه بندی خانه های چارت تولد را به طور خلاصه ذکر کرده و اهمیت و چگونگی کاربرد این خانه ها را در مباحث بعدی شرح خواهیم داد.

اصولا” دو سیستم عمده برای طبقه بندی خانه ها وجود دارد که عبارتند از:

 • سیستم هندی
 • سیستم غربی

سیستم هندی برای طبقه بندی خانه های چارت تولد

در سیستم هندی طبقه بندی خانه ها اگر درجه طالع کمتر از 15 درجه باشد كل برج طالع را به عنوان خانه اول و بروج بعد از آن را به ترتیب به عنوان خانه های دوم تا دوازدهم در نظر می گیرند که در این حالت خانه ها و بروج بر یکدیگر منطبق خواهند بود.

اما اگر درجه طالع بیش از 15 درجه باشد نقطه طالع را به عنوان نقطه میانی خانه اول در نظر می گیرند یعنی محدوده خانه اول 15 درجه قبل از نقطه طالع تا 15 درجه بعد آن خواهد بود و پس از خانه اول نیز، خانه های دوم تا دوازدهم هر کدام با طول مساوی 30 درجه ای قرار می گیرند.

سیستم غربی برای طبقه بندی خانه های چارت تولد

در سیستم غربی نقطه طالع را نقطه شروع خانه اول در نظر می گیرند و برای طبقه بندی خانه ها نیز روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتند از روش های:

 • پلاسیدوس
 • كخ
 • کمبانوس
 • آلكابيتوس
 • رجیو مونتانوس
 • مورینوس
 • سبک خانه های مساوی
 • و …

هر کدام از روشهای فوق با سیستم محاسباتی خاصی که دارند طول خانه ها را محاسبه می کنند که طول هر خانه نیز با خانه های دیگر متفاوت است و فقط در سبک خانه های مساوی، هر 12 خانه دارای طول مساوی 30 درجه ای هستند .

اما با توجه به اینکه تسویه البيوت منجمین اسلامی نیز مشابه سبک غربی بوده است، سوالی که اینجا مطرح می شود این است که کدام یک از روشه ای سبک غربی با تسویه البيوت اسلامی مطابقت بیشتری دارد ؟

در پاسخ باید عنوان شود که سه سبک پلاسیدوس، آلکابیتوس و کمبانوس دارای انطباق بیشتری با تسویه البیوت اسلامی است و هر چند سه سبک نامبرده تفاوت جزئی با یکدیگر دارند ولی ظاهرا از این میان سبک آلکابیتوس که متعلق به یکی از منجمین مسلمان به نام عزیزالدین الفبیصی در قرن چهارم هجری است دارای تطابق بیشتری با تسویه البیوت اسلامی باشد.

خواندن
دانلود رایگان سلفژ و فرکانس پاکسازی 7 چاکرا

تصویری از یک چارت دایره ای در سیستم غربی

خانه های چارت تولد در سیستم غربی

شکل فوق تصویر یک چارت دایره ای در سبک غربی را نشان می دهد. با دقت در شکل مشخص می شود که روش طبقه بندی خانه های چارت تولد، سیستم خانه های متساوی است چراکه طول خانه ها با یکدیگر برابر است. همانطور که ملاحظه می کنید خانه اول از نقطه طالع (نقطه شماره 1) که نشان دهنده افق شرق است آغاز شده و با تصاحب 30 درجه در جهت توالی بروج به نقطه شماره 2 ختم شده است.

خانه دوم نیز از شماره 2 آغاز شده و به شماره 3 ختم گردیده است و همینطور تقسیم بندی خانه های چارت تولد ادامه می یابد تا اینکه در خانه دوازدهم به نقطه طالع ختم می شود و طی این عمل دایرة البروج به 12 خانه 30 درجه ای تقسیم می شود. نکته قابل توجه این است که در سبک غربی ممکن است که یک خانه از دو یا چند برج مجزا تشکیل شده باشد. لذا این امکان وجود دارد که دو یا چند کوکب در دو برج مجزا ولی در یک خانه قرار گیرند.

به عنوان مثال همانطور که در شکل فوق ملاحضه می کنید، خانه اول از قسمت انتهایی برج سنبله و نیز قسمت هایی از ابتدای برج میزان تشکیل شده است، بنابراین اگر در این حالت کوکبی در انتهای برج سنبله و کوکبی دیگر در ابتدای برج میزان قرار می گرفت، می گفتیم دو کوکب مذکور در خانه اول قرار دارند.

در قسمت های بعدی آموزش آسترولوژی به تفسیر بیشتر این خانه ها و سیستم های مختلف می پردازیم. برای مطالعه قسمت های پیشین، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

چارت تولد چیست؟

چارت تولد (زایچه) یک راهنمای تصویری جایگیری سیارات از دیدگاه زمین است. این چارت براساس موقعیت مکانی، تاریخ و زمان مورد نظر طراحی می شود و به این دلیل به آن چارت تولد می گویند که براساس تاریخ تولد، ساعت تولد و مکان تولد هر فرد رسم می شود چرا که جایگیری سیارات در زمان های مختلف و موقعیت های مختلف، متفاوت است. چارت تولد برای طالع بینی و پیش بینی وقایع آینده فردی براساس تاثیر و موقعیت سیارات، مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 4 میانگین: 4.5]