توجه به چیزهایی که نمی خواهید بیشتر آن ها را جذب می کند!

این حقیقت دارد که اگر چیزهایی که نمی خواهید بیشتر به آن ها توجه کنید، باعث جذب همان چیزها در زندگی تان می شوید! این مسئله، مسئله ای بسیار مهم است و باید مراقب این گونه توجهات باشیم. بر همین اساس در این پست می خواهیم در مورد این موضوع حرف بزنیم و به شما کمک کنیم که کمتر به ناخواسته های زندگی خود فکر کنید. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

برای هر چیز دلپذیر، بخش ناخوشایندی وجود دارد. چرا که هر ذره ای در جهان دو بخش دارد، یک بخش خواسته ی شماست و بخش دیگر نبود خواسته تان. وقتی بر روی بخشی که نمی خواهید تمرکز دارید تا آن را از خود دور کنید بیشتر به سمت شما می آید. چرا که به هر چیزی توجه کنید همان را دریافت می کنید چه خواسته شما باشد چه نبود خواسته تان.

این جهان همه چیز را در بر میگیرد و بر پایه حذف و مستثنی کردن بنا نشده است. هنگامی که چیزی که می خواهید را می بینید و آن را درخواست می کنید این بدان معنی است که می گویید: «بله خواسته من به سمت من بيا». وقتی چیزهایی که نمی خواهید می بینید و به آن نه میگویید درواقع این جمله را بیان می کنید: «چیزی که نمی خواهمت! به سمتم بیا!».

هر چیزی که در اطراف شما وجود دارد از دو بخش تشکیل شده است؛ بخشی که آن را می خواهید و بخشی که آن را نمی خواهید. این به شما بستگی دارد که روی خواسته خود تمرکز کنید. محیط پیرامون خود را همچون بوفه ای در نظر بگیرید که حق انتخاب زیادی به شما می دهد و به شما اجازه میدهد در مورد چیزهایی که به آنها فکر میکنید انتخاب عمدی داشته باشید.

خواندن
2 مثال کاربردی از فرآیند توجه به جنبه های مثبت زندگی

شما بر چیزهایی که می خواهید تمرکز دارید یا چیزهایی که نمیخواهید؟

اگر داستانی که از زندگی خود، افراد و تجربه هایتان تعریف می کنید، احساس خوبی در شما ایجاد کند، خواهید دید که زندگی شما متحول می شود و شبیه همان داستان می گردد.

بعضی وقت ها بر این باوریم که برخواسته های خود تمرکز کرده ایم درحالیکه اینطور نیست. تنها به خاطر اینکه کلمات شما مثبت هستند و یا هنگام ادای آن ها لبخندی بر لب دارید این بدین معنی نیست که ارتعاش هم جهت با خواسته ی خود را ارسال می کنید. تنها با آگاهی از حسی که دارید می توانید تشخیص دهید که آیا هنگام بیان کردن خواسته ی خود ارتعاش هماهنگ با آن را ارسال می کنید یا خیر.

پس باید با آگاهی به چیزهایی که به آن ها فکر می کنید، تمرکز کنید. لزوما فکر کردن یا تمرکز خالی به معنی جذب خواسته های خود نیست، بلکه باید این آگاهی را نیز نسبت به خواسته ی خود در وجودتان ایجاد کنید و آن وقت است که می توانید ارتعاش مناسب آن خواسته را ارسال نمایید. از این به بعد وقتی در حال تمرکز کردن بر روی چیزی بودید، کمی دقیق تر شوید و اطمینان حاصل کنید که ابتدا آن خواسته شماست یا ناخواسته شما و اگر خواسته شما بود، آگاهی همراه با آن را نیز در خود ایجاد نمایید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]