آموزش آسترولوژی – قسمت چهلم: تاثیر کواکب بر مولود

اصلی ترین دلیل طراحی زایچه طالع (چارت تولد) ، بررسی تاثیر کواکب بر مولود است. در قسمت چهلم آموزش آسترولوژی و در ادامه تفسیر چارت موالید می خواهیم بخشی از تاثیرات کواکب را بر روی طالع فرد بررسی کنیم. اگر دوست دارید با این تاثیرات آشنا شوید، ادامه مطلب را مطالعه کنید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

هر یک از کواکب هفتگانه بر بخشی از اندامها، غریزه ها، خلفيات و ویژگیهای رفتاری یک انسان دلالت دارد و با توجه به قدرت و ضعف هر کوکب در لحظه تولد، قدرت و ضعف منسوبات مربوط به آن كوكب نيز تعيين مي شود.

کواکب چه تاثیری بر مولود دارند؟

در کتب احکام نجومی در مورد تاثیر کواکب بر مولود چنین آمده است:

 • قمر دلیل قوت طبیعی مولود است و شمسي دليل قوت حیوانی و حیات مولود
 • زهره دلیل قوت شهوانی
 • عطارد دلیل قوت نطقی (سخنوری)
 • مريخ دلیل قوت عصبی
 • مشتری دلیل قوت نفسانی
 • زحل دلیل قوت ماسکه یا فوتی است که غذا را نگه می دارد، همچنین قوت سامعه (شنوایی ) به زحل منسوبست با مشارکت مریخ و برخی می گویند که گوش راست به زحل و گوش چپ به مشتری منسوب است
 • قوت باصره (بینایی) تعلق به شمس دارد با مشارکت قمر به طوریکه چشم راست به خورشید و چشم چپ به قمر تعلق دارد.
 • از حواس باطنی قوه وهم و تصور به زهره منسوبست
 • قوت حافظه به زحل
 • قوت تفکر به عطارد و برخی می گویند عقل نظری انسان تعلق به آفتاب دارد و عقل عملی تعلق به قمر دارد.

منسوبات کواکب

منسوبات کواکب با تفصیلی بیشتر از این قرار است

 • قمر: منسوب است به مادر به احساسات – عشق مادرانه – روابط عمومی و ارتباط با دیگران
 • عطارد: منسوب است به دوران کودکی – تحصیل – آموزش – روشنفکری – سخنوری و قدرت تکلم – منطق و حسابگری
 • زهره: منسوب است به زن – هنر و زیبایی – عشق – طنازی و دلربایی – و نیز دلیل همسر در طالع آقایان است
 • شمس: منسوب است به پدر – روح – افتخار به جایگاه اجتماعی – اعتماد به نفس – شهرت – قدرت اراده – غرور – انرژی حیاتی و بنیه – شور و نشاط – سرزندگی
 • مریخ: منسوب است به مرد – انرژی – شجاعت – قدرت بدنی – برادران – دشمنان – خشونت و نیز دلیل شوهر در طالع
 • مشتری: منسوبست به قانون – فرزندان – خلاقیت – ثروت – خوش گذرانی (سالم) – سلامتی خانمها
 • زحل: منسویست به افراد فرودست جامعه – کندی – محدودیت – مرگ – غم و اندوه – بیماریهای مزمن – املاک و مستغلات – و به طور کلی سیاره انزوا و سردی است.
خواندن
آموزش آسترولوژی: حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) – قسمت پانزدهم

منسوبات مثبت و منفی کواکب

نکته مهم و قابل توجه این است که هر کوکب دارای دو نوع منسوبات است:

 1.  منسوبات مثبت
 2. منسوبات منفی

کواکب در حالت قوت و سعادت، منسوبات مثبت و در حالت ضعف و نحوست، منسوبات منفی خود را بروز می دهند. به عنوان مثال اگر شمس در شرف خود باشد نشانه منزلت، شهرت، جایگاه اجتماعی بالا، سرزندگی و اراده ای قدرتمند است ولی در حالت هبوط نشان دهنده عدم اعتبار، جایگاه پایین اجتماعی، سستی اراده و نا امیدی است.

زهره در حالت مثبت نشان دهنده ذوق و استعداد بالای هنری، عشق و روابط جنسی سالم و در حالت منفی می تواند نشان دهنده هرزه گی، عشق و تمایلات ناسالم باشد و غالبا هنرمندان معروف از زهره ای قوی در چارت خود بهره مندند.

مریخ در حالت مثبت نشان دهنده شجاعت، قهرمانی و قدرت است ولی در حالت منفی نشانه خشونت، دزدی و سایر منسوبات منفی است و غالب قهرمانان ورزشی نیز از مریخی قوی در چارت خود بهره مندند.

بنابراین یک کوکب در حالت ضعف دقيقا عکس منسوبات خود در حالت مثبت را ارائه می دهد.

اما مهمترین حالات ضعف یک کوکب عبارتند از: هبوط – احتراق – وبال – حرکت رجعی و نیز اتصال با کواکب نحس به ویژه با نظر عداوت.

و مهمترین حالات قوت یک کوکب نیز عبارتند از: خانه کوکب – شرف – تصميم – استقامت و اتصال با کواکب سعد به ویژه با نظرات دوستانه.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی شاخه ای از علم نجوم است که در آن به بررسی تاثیر موقعیت و انرژی سیارات منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات زنده آن می پردازد. این علم معتقد است هر سیاره ای در موقعیتی از فضا باعث ایجاد تاثیری بر روی زندگی انسان ها و سایر موجودات این زمین می شود.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 5 میانگین: 3.2]