آموزش آسترولوژی – قسمت نوزدهم: مطابقت خانه های زایچه با جهات جغرافیایی

بعد از آشنایی با زایچه یا چارت نجومی، اکنون نیاز است شما در مورد مطابقت خانه های زایچه با جهات جغرافیایی بدانید. در این مطلب به بررسی این جهات می پردازیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

مفهوم فوق الارض و تحت الارض

برای مطابقت خانه های زایچه با جهات جغرافیایی نیاز است ابتدا با اصطلاحات و مفاهیمی آشنا شوید. دو مورد از مفاهیم مهم در این بررسی، اصطلاحات فوق الارض و تحت الارض هستند که در تصویر زیر هم نشان داده شده است.

فوق الارض و تحت الارض در زایچه

نیمه سمت راست زایچه را فوق الارض گویند چون نشان دهنده نیمکره فوقانی آسمان است که بالای زمین واقع شده و در آسمان یک منطقه قابل روئیت است و نیز نیمه سمت چپ یک زایچه را تحت الارض گویند چون نشان دهنده نیم کره تحتانی آسمان است که زیر زمین واقع شده و قابل روئیت نیست.

مثالی از مطابقت خانه های زایچه با جهات جغرافیایی

موقعیت کواکب در یک زمان معین و در بروج دوازده گانه مطابق تصویر زیر است، می خواهیم زایچه طالع این زمان را رسم کنیم.

مثالی از موقعیت کواکب

موقعیت نقطه طالع 20 درجه و 10 دقیقه از برج سنبله است پس این نقطه شروع محدوده خانه اول است و چون 30 درجه به آن اضافه کنیم می شود 20 درجه و 10 دقیقه برج میزان و این نقطه پایانی خانه اول است. حال باید ببینیم کدام کوکب در این محدوده قرار دارد و چون هیچ کدام از کواکب در این محدوده قرار ندارند، پس خانه اول خالی است.

خانه دوم از 20 درجه و 10 دقیقه برج میزان شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج عقرب ختم می شود که هیچ کدام از کواکب فوق در این محدوده قرار ندارند پس خانه دوم نیز خالی است.

خانه سوم از 20 درجه و 10 دقیقه برج عقرب شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج قوس ختم می شود، پس این خانه هم خالی است.

خانه چهارم از 20 درجه و 10 دقیقه برج قوس شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه جدی ختم می شود ، و این خانه هم خالی است.

خانه پنجم از 20 درجه و 10 دقیقه برج جدی شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج دلو ختم می شود که خالی است.

خانه ششم از 20 درجه و 10 دقیقه برج دلو شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج حوت ختم می شود. پس این خانه هم خالی است.

و اما خانه هفتم از 20 درجه و 10 دقیقه برج حوت شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج حمل ختم می شود. که کوکب ماه در این محدوده قرار دارد پس قمر در خانه هفتم زایچه قرار می گیرد.

خانه هشتم از 20 درجه و 10 دقیقه برج حمل شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج ثور ختم می شود که کوکب زهره در این محدوده قرار دارد پس زهره در خانه هشتم زهره در خانه هشتم قرار می گیرد.

خانه نهم از 20 درجه و ده دقیقه برج ثور شروع و به 20 درجه 10 دقیقه برج جوزا ختم می شود که کواکب زحل و شمس در این محدوده قرار دارند پس در خانه نهم زحل و شمس قرار می گیرند.

خانه دهم از 20 درجه و 10 دقیقه برج جوزا شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج سرطان ختم می شود که کواکب مشتری و عطارد در این محدوده قرار دارند پس در خانه دهم مشتری و عطارد را قرار می دهیم.

خانه یازدهم از 20 درجه و ده دقیقه برج سرطان شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج اسد ختم می شود که کوکب مریخ در این محدوده قرار دارد پس در خانه یازدهم مریخ قرار می گیرد.

خانه دوازدهم از 20 درجه و 10 دقیقه برج اسد شروع و به 20 درجه و 10 دقیقه برج سنبله ختم می شود که هیچ کوکبی در این محدوده قرار ندارد و خالی است.

رسم زایچه طالع

پس در نهایت زایچه طالع ما بدین شکل است:

خواندن
آموزش آسترولوژی: حرکت تقدیمی زمین (آیانامسا) – قسمت پانزدهم

زایچه رسم شده

نکته: بیشتر اصحاب احکام، 5 درجه پیش از هر بیت را از جمله آن بیت می شمارند و کوکبی را که در آن پنج درجه باشد جزو آن بیت به حساب می آورند . مثلا اگر طالع 15 درجه سنبله باشد حکم خانه اول را از 10 درجه سنبله در نظر می گیرند و همینطور برای سایر خانه ها و این 5 درجه را نیز حد مردار می نامند.

نمونه ای از یک زایچه قدیمی

تصوير زایچه طالع در لحظه احداث شهر بغدادشكل فوق، در واقع تصوير زایچه طالع در لحظه احداث شهر بغداد مي باشد که در سال 145 هجري قمري به دستور منصور خلیفه عباسي و توسط منجمان معروفي چون نوبخت منجم، ماشاء الله مصري و طبري محاسبه و ترسیم گردید.

همانطور که ملاحظه می کنید در زمان قدیم در چارت های نجومی براي نشان دادن موقعیت کواکب در بروج (يعني درجه و دقيقهء آنها) از حروف ابجد استفاده مي شد و این حروف را نیز جلوي اسم هر كوكب و در خانه اي که کوکب در آن قرار مي گرفت درج مي کردند.

مثلا”درج حروف ((كه)) جلوي راس نشانه این است که راس ماه در 25 درجه برج جدی قرار دارد و درج حروف ((بطي)) جلوي اسم قمر يعني موقعیت قمر 11 درجه و 10 دقیقه از برج میزان است و درج حروف ((ح ي)) جلوي شمس نشانه موقعیت شمس در 8 درجه و10 دقیقه از برج اسد است و زحل نیز راجع (داراي حرکت رجعي) در 26 درجه و 40 دقیقهء حمل، مریخ در 2 درجه و 50 دقیقهء جوزا، زهره در 29 درجه و صفر دقیقه جوزا و در نهایت كوكب عطارد در 25 درجه و 7 دقیقهء برج سرطان واقع است.

در ضمن طالع نیز برج قوس است که سعد ترين كوكب ممكن يعني مشتري در آن قرار گرفته است و چون مشتري نيز در خانه شخصي خود يعني برج قوس قرار دارد و مبتز و داراي قدرت است بر خجستگی لحظه اختیار می افزاید.

از دیگر نکات مثبت این زایچه که مربوط به مبحث اختیارات می باشد این است که نیر اعظم یعنی شمس دارای نظر تثلیث به طالع و نیر اصغر یعنی قمر دارای نظر تسدیس به طالع است و خود نیرین هم دارای تسدیس به یکدیگرند و از طرفی چون کوکب شمس در خانه شخصی خود (برج اسد) دارای نظر تثلیث به صاحب طالع یعنی مشتری است و مشتری نیز در خانه شخصی خود (برج قوس) واقع است.

این تثلیث از نوع دستوریت و دارای نهایت قدرت است. در ضمن خانه چهارهم که مختص مساکن و شهرها می باشد نیز خالی از نحوس بوده و صاحب این خانه کوکب مشتری و تمام سعد و قوی حال است.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

زایچه طالع یا چارت نجومی چیست؟

هر مولودی در لحظه تولد خود تحت چینش خاصی از کواکب در دایرة البروج و نیز خانه های دوازده گانه به دنیا می آید، این چینش خاص به زایچه طالع یا چارت نجومی معروف است که میزان و نوع انرژی کیهانی ساطع شده را در آن لحظه خاص مشخص می کند. این چارت فقط برای انسان ها نیست و هر چیزی حتی اشیاء یا شهرها که در زمانی متولد می شوند نیز چارت مختص به خود را دارند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3.7]