آموزش آسترولوژی – قسمت نهم: حرکت رجعی کواکب (حرکت بازگشتی ستارگان)

در قسمت های قبلی آموزش آسترولوژی به صورت کوتاه در مورد حرکت رجعی کواکب (حرکت بازگشتی ستارگان) صحبت کردیم. در این پست می خواهیم به طور مفصل این حرکت را بررسی کنیم و تاثیر آن را در موقعیت سیارات و دایرة البروج شرح دهیم. برای مطالعه این مطلب، در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی حرکت رجعی کواکب

همانطور که قبلا ذکر شد تمامی کواکب در حالت عادی در جهت توالی بروج در داخل دایرة البروج در حال حرکتند که به این حالت کواکب استقامت (حرکت مستقیم) گفته می شود ولی تنها دو کوکب شمس و قمرند که همواره در جهت توالی بروج حرکت می کنند و پنج کوکب دیگر گاهی اوقات در هنگام حرکت در دایرة البروج تغییر مسیر داده و پس از طی مسافتی دوباره به حرکت در جهت اولیه خود (استقامت) بر می گردند به این حرکت غیرعادی، حرکت رجعی کواکب یا حرکت بازگشتی ستارگان گفته می شود.

به خاطر این حرکت رجعی کواکب، این کواکب پنجگانه را خمسه متحیره می گویند. در سیستم کوپرنیکی می توان این پدیده را بدینگونه توجیه کرد که هنگامیکه زمین در حال سبقت گرفتن از یک کوکب است باعث می شود حرکت آن کوکب در دایرة البروج در جهت عکس دیده شود. در سیستم بطلمیوسی نیز توجیه این پدیده به دلیل حرکت کوکب در فلک تدویر است که بعدا شرح داده خواهد شد.

حرکت رجعی مریخ

تصویر فوق حرکت رجعی مریخ را در سیستم کوپرنیکی نشان می دهد. یعنی هنگامی که زمین از مریخ سبقت می گیرد، از دید یک ناظر زمینی مریخ در حرکت رجعی دیده می شود. غیر از شمس و قمر سایر کواکب دارای حرکت رجعی اند و حرکت رجعی کواکب مدت زمانی دارد که در جدول زیر نشان داده شده است.

زمان بندی حرکت رجعی کواکب

نکته: سه سیاره اورانوس، نپتون و پلوتو هر کدام 7 ماه از سال دارای حرکت مستقیم و 5 ماه نیز دارای حرکت رجعی اند.

معرفی حالت اقامت

و اما یکی از حالات مهمی که برای کواکب رخ می دهد حالت اقامت است که به معنی متوقف شدن است . حالت اقامت درواقع نقطه عطف کواکب برای تغییر دادن مسیر حرکتشان است بدین نحو که کوکب در حالت استقامت قبل از اینکه حرکت رجعی خود را آغاز کند سرعتش به تدریج کم می شود تا اینکه به صفر برسد و مدت کوتاهی در این حالت توقف به سر می برد و سپس حرکت رجعی خود را آغاز می کند که به این زمان توقف برای آغاز حرکت رجعی اقامت برای رجعت گفته می شود.

البته حالتی به نام اقامت برای استقامت نیز داریم که در واقع پایان حرکت رجعی کواکب و متوقف شدن کوکب برای آغاز حرکت مستقیم است.

معرفی حالت اقامت برای رجعت و حالت اقامت برای استقامت

و اما علمای نجوم بر حسب سرعت سیر کواکب مقادیری را تعیین کرده اند به طوریکه هر گاه سرعت سیر شبانه روزی کوکبی از آن مقدار کمتر باشد در حالت اقامت قرار دارد و چون امروزه با استفاده از نرم افزار به راحتی می توان سرعت سیر کواکب را محاسبه کرد، بنابراین تشخیص حالت اقامت نیز بسیار ساده است. بدین نحو که هرگاه کوکبی در حالت استقامت باشد و سرعت سیرش از حد مورد نظر کمتر باشد در حالت اقامت برای رجعت قرار دارد و هر گاه در حالت رجعت چنین سرعتی داشته باشد در حالت اقامت برای استقامت قرار دارد.

خواندن
نقش رسانه در شیوع بیماری های همه گیر چیست؟

حد مورد نظر برای تشخیص اقامت کواکب از این قرار است:

حد مورد نظر برای تشخیص اقامت کواکب

مثلا هرگاه سرعت سیر زحل کمتر از 1 دقیقه باشد، در حالت اقامت قرار دارد و غیره.

نکته: طبق عقیده منجمان قدیم حالت هایی چون سریع السیر بودن، استقامت و اقامت جهت استقامت برای یک کوکب مسعود و دارای انرژی مثبت است و حالاتی چون بطی السیر بودن، رجعت و اقامت جهت رجعت نیز منحوس و دارای انرژی منفی است. به عنوان مثال استقامت کواکب نشانه درستی و انتظام امور است.

اقامت برای استقامت نشان دهنده پایان گرفتاری ها و بیماری ها و نیز امید بهبودی و سعادت در کارهاست – اقامت برای رجعت نشان دهنده تعویق و سرگردانی در کارها و تنبلی است – حرکت رجعی نشان دهنده باطل شدن امور و عدم انتظام در آنهاست.

برای دنبال کردن سایر آموزش های آسترولوژی ما، به صفحه آموزش رایگان آسترولوژی در وبسایت سینرژی با ناهید مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند

حرکت رجعی کواکب به چه معناست؟

تمامی کواکب در حالت عادی در جهت توالی بروج در داخل دایرة البروج در حال حرکتند که به این حالت کواکب استقامت (حرکت مستقیم) گفته می شود ولی تنها دو کوکب شمس و قمرند که همواره در جهت توالی بروج حرکت می کنند و پنج کوکب دیگر گاهی اوقات در هنگام حرکت در دایرة البروج تغییر مسیر داده و پس از طی مسافتی دوباره به حرکت در جهت اولیه خود (استقامت) بر می گردند به این حرکت غیرعادی، حرکت رجعی کواکب یا حرکت بازگشتی ستارگان گفته می شود.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 6 میانگین: 3.7]