آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و سوم: معرفی احوال و طبع بروج

در قسمت بیست و سوم آموزش آسترولوژی قصد داریم در مورد احوال و طبع بروج صحبت کنیم و با هم ببینیم در دوره های مختلف زمانی و جایگاه ها، بروج چه احوالی خواهند داشت. برای آشنایی با این احوالات در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

دسته بندی احوال و طبع بروج

در ابتدا بهتر است بدانید احوال و طبع بروج در گروه های زیر دسته بندی می شوند:

 • برج های بهاری، تابستانی، پاییزی و زمستانی
 • برجهای ثابت، منقلب و زوجسدين
 • برج های عالی و متحضض
 • برج های معوج الطلوع و مستقيم الطلوع
 • برج های آتشی، آبی، بادی و خاکی
 • برجهای شمالی، جنوبی، مشرقی و مغربی
 • برجهای مذکر و روزی

که در ادامه هر یک از این گروه ها معرفی شده اند و می توانید با آن ها آشنا شوید.

برج های بهاری، تابستانی، پاییزی و زمستانی

 • برج های حمل و ثور و جوزا را برج های بهاری گویند، چراکه در فصل بهار آفتاب در این بروج قرار دارد.
 • برج های سرطان و اسد و سنبله را برج های تابستانی گویند چراکه در فصل تابستان آفتاب در این بروج قرار دارد.
 • برج های میزان و عقرب و قوس را برج های پاییزی گویند چرا که در فصل پاییز آفتاب در این بروج قرار دارد.
 • برج های جدی و دلو و حوت را برج های زمستانی گویند، چراکه در فصل زمستان آفتاب در این بروج قرار دارد.

برجهای ثابت، منقلب و زوجسدين

برج های اول از هر فصل را که عبارتند از حمل و سرطان و میزان و جدی را برجهای منقلب می گویند. زیرا زمانی که آفتاب وارد این بروج می شود وضعیت جوی دگرگون شده و فصلی جدید آغاز می شود.

برج های ثانی (دوم) از هر فصل را که عبارتند از ثور و اسد و عقرب و دلو برجهای ثابت می گویند. زیرا زمانی که آفتاب به این بروج میرسد آن فصل بر قرار خود ثابت شده است.

برج های آخر (سوم) ازهر فصل را که عبارتند از جوزا و سنبله و قوس و حوت را برجهای زوجسدين می گویند. زیرا زمانی که آفتاب وارد این بروج می شود تا حدودی طبع هوا به فصل بعدی نزدیکتر شده و این فصلی که آفتاب در آن است با فصل بعدی آمیخته می گردد و آن را امتزاج الفصلين خوانند.

برج های عالی و متحضض

برج های بهار و تابستان را عالی و برجهای پاییز و زمستان را متحضض می گویند.

برج های معوج الطلوع و مستقيم الطلوع

برج های زمستان و بهار را برجهای معوج الطلوع و برج های تابستان و پاییز را برجهای مستقیم الطلوع می گویند.

برج های آتشی، آبی، بادی و خاکی

 • برجهای حمل و اسد و قوس برجهای آتشي اند.
 • برجهای ثور و سنبله و جدی برج های خاکی اند.
 • برج های جوزا و میزان و دلو برجهای بادی (هوایی) اند.
 • برجهای سرطان و عقرب و حوت برج های آبی اند.
خواندن
آموزش آسترولوژی: نظرات میان کواکب – قسمت بیست و پنجم

به خاطر سپردن این شعر نیز می تواند در یادگیری بهتر کمک کند

حمل و اسد و قوس آتشی اند / جوزا و میزان و دلو بادی اند
ثور و سنبله و جدی خاکیست / سرطان و عقرب و حوت آبیست

برجهای شمالی، جنوبی، مشرقی و مغربی

مثلثه آتشی (حمل و اسد و قوس) را برجهای مشرقی، مثلثه بادی (جوزا و میزان و دلو) را مغربی، مثلثه آبی (سرطان و عقرب و حوت) را شمالی و مثلثه خاکی (ثور و سنبله و جدي  را برجهای جنوبی گویند.

برجهای مذکر، روزی و گرم در مقابل برج های مونث، شبی و سرد

برجهای با شماره فرد، مذكر و روزی و گرم ان. برجهای با شماره زوج، مونث و شبی و سرداند.

برجهای تر و خشک

برجهای حمل و ثور خشک – جوزا و سنبله تر – اسد و سنبله خشک – میزان و عقرب تر – قوس و جدی خشک و دلو و حوت تر می باشند. (یعنی 2-2 خشک و ترند)

در جدول زیر خلاصه احوال و طبع بروج معرفی شده است. از این جدول در هنگام بررسی برج ها می توانید استفاده کنید.

جدول معرفی احوال و طبع بروج

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

معرفی بروج دوازده گانه

از دید ناظر زمینی خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی به همراه قمر (ماه) همواره مسیر معینی را در آسمان طی می کنند که باعث تشکیل 12 صورت فلکی می شود و به این 12 صور فلکی، بروج دوازدگانه می گویند. این بروج عبارت اند از:حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 7 میانگین: 4]