آموزش آسترولوژی – قسمت هشتم: سیر کواکب در دایرة البروج

بحث سیر کواکب در دایرة البروج و سرعت آن ها یکی از مسائل مهمی است که در علم آسترولوژی بسیار بررسی می شود. به همین دلیل در این قسمت از آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد این رخداد در بروج دوازده گانه صحبت کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

همان طور که پیشتر نیز گفته ایم، کلا دایرة البروج از 12 برج 30 درجه ای  تشکیل شده است که مرکز این دایره در واقع محل قرارگیری کره زمین بوده و هفت کوکب دیگر در بروج دوازده گانه و حول این مرکز در حال چرخشند. ولی باید توجه داشت که سرعت سیر کواکب در دایرة البروج مختلف است. مثلا شمس هر برج را طی یک ماه طی می کند و قمر هر برج را طی 2 روز و چند ساعت و…

سرعت سیر کواکب در دایرة البروج

در جدول زیر سرعت سیر هر کوکب در دایرة البروج ذکر شده است:

جدول یک - سیر کواکب در دایرة البروج

توجه: سیاره اورانوس هر برج را طی 7 سال و کل دایرة البروج را در 84 سال – نپتون هر برج را طی 14 سال و کل دایرة البروج را در 165 سال – و پلوتو به دلیل نا منظم بودن حرکتش هر برج را طی 10 – 15 سال و کل دایرة البروج را ظرف 251 سال طی می کند.

نکته ای که باید به آن توجه شود این است که سرعت سیر کواکب در دایرة البروج همواره ثابت نیست. یعنی گاهی اوقات سرعت سیرشان زیاد است که می توانند یک برج را در مدت زمان کمتری طی کنند که در این حالت به آن ها سریع السیر گفته می شود و گاهی نیز سرعت سیرشان از حد معینی کمتر است که ر این حالت به آن ها بطی السیر گفته می شود.

به همین دلیل سرعتی به نام سرعت متوسط را برای هر کوکب در نظر می گیرند که مبنای تشخیص سریع السیر و بطی السیر بودن آن کوکب است. همچین هر گاه سرعت سیر کوکبی نسبت به روزهای قبل در حال افزایش باشد آن کوکب را زایدالسیر و اگر در حال کاهش باشد آن را ناقص السیر گویند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که سرعت گردش یک کوکب در دایرة البروج با سرعت گردش آن به دور خورشید فرق می کند زیرا سرعت سیر کواکب در دایرة البروج نسبت به زمین سنجیده می شود و در واقع یک نوع سرعت نسبی است و چون زمین نیز همانند دیگر کواکب به دور خورشید در حال حرکت است بنابراین دوره تناوب کواکب نسبت به زمین از دوره تناوب آن ها نسبت به خورشید است.

خواندن
آموزش آسترولوژی: علم احکام از دیدگاه دانشمندان قدیم – قسمت سوم

به عنوان مثال برای سیاره ای مثل عطارد مدت زمان چرخش به دور خورشید 88 روز و مدت زمان چرخش در دایرة البروج تقریبا 1 سال است.

تغییر سرعت سیر متوسط

محیط دایرة البروج یعنی 360 درجه را بر مدت زمان یا تعداد روزهایی که طول می کشد تا کوکب یک دور کامل در دایرة البروج بچرخد تقسیم می کنند، عدد حاصل سرعت سیر متوسط آن کوکب خواهد بود. بنابراین هرگاه سرعت سیر شبانه روزی کوکبی از سیر متوسطش بیشتر شود آن کوکب را سریع السیر و اگر کمتر باشد آن را بطی السیر گویند. در جدول زیر سرعت سیر متوسط کواکب ذکر شده اند:

جدول 2 - سرعت سیر متوسط کواکب در دایرة البروج

مثلا: هرگاه سیر قمر از سیزده درجه و یازده دقیقه بیشتر باشد آن را سریع السیر خوانند و اگر کمتر از این مقدار بود آن را بطی السیر گویند.

سال شمسی چیست؟

چون شمس هر برج را تقریبا در مدت یک ماه (30 روز) طی می کند، بنابراین مدت 12 ماه (365 روز) طول می کشد تا از ابتدای برج حمل حرکت کرده و پس از طی یک دور کامل دایرة البروج، دوباره به نقطه شروع حرکت برگردد که مدت زمان بین شروع و پایان این حرکت را یک سال شمسی می گویند.

نکته: لحظه ای که شمس وارد اولین ثانیه از برج حمل می شود را لحظه تحویل سال شمسی گویند.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 7 میانگین: 3.3]