آموزش آسترولوژی – قسمت سی و سوم: قوت و ضعف کواکب

شناختن قوت و ضعف کواکب در علم احکام و آسترولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه تعیین مقدار و نوع تاثیرات یک کوکب بدون آگاهی از میزان قوت و ضعف آن امکان پذیر نیست. به همین دلیل در قسمت سی و سوم آموزش آسترولوژی قصد داریم به بحث قوت و ضعف کواکب بپردازیم و این موارد را برای هر کوکب معرفی کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

پیشتر در قسمت بیست و دوم آموزش آسترولوژی در مورد قوت های ذاتی و قوت های عرضی کواکب صحبت کردیم. همچنین در قسمت بیست و هشتم نیز به معرفی احوال و طبع کواکب پرداختیم.

اکنون نوبت آن است به سراغ قوت و ضعف کواکب از دیگر موضوعات مهم بررسی کواکب در تحلیل چارت نجومی برویم.

اهمیت قوت و ضعف کواکب

همانطور که گفتیم، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است و برای دانستن تاثیر هر کوکب باید قوت و ضعف آن را بدانیم.

مثلا” کوکب مشتری که کوکبی سعد و دارای بیشترین میزان تاثیرات مثبت است اگر چنانچه در حالت رجعت و احتراق باشد، میزان تاثیرات مثبتش بسیار کمتر می شود و یا کواکب نحس مانند مریخ و زحل که در حالت عادی نحس اند اگر چنانچه در حالت قوت مانند بیت یا درجه شرف خود باشند نه تنها میزان تاثیرات منفی شان کاهش پیدا می کند بلکه در چنین حالاتی گاها” تاثیرات مثبتی نیز از خود بروز می دهند.

می گویند هر کوکبی که قوی حال باشد کارهای مثبت و اگر چنانچه ضعیف حال باشد کارهای منفی از اعمال منسوب به خود را انجام می دهد. مثلا مریخ اگر قوی حال باشد دلالت می کند بر شجاعت و جنگ و حمایت از مردم و اگر ضعیف حال باشد دلالت می کند بر قتل و کشتن مردم و یا دزدی.

همچنین می گویند ضرر یک کوکب نحس ضعيف حال، بیشتر است چرا که به منزله مار دم زده است و ضرر یک کوکب نحس قوی حال، کمتر است چرا که به منزله یک گرگ تعلیم دیده و رام شده است و در تشبیه دیگری سعد ضعیف و نامقبول را به شخصی کریم که فقیر و ندار است تشبیه کرده و سعد قوی حال و مقبول را به شخصی کریم که توانگر و داراست تشبیه می کنند.

چون کوکب سعد ضعیف با اینکه میل به رساندن سعادت دارد ولی به خاطر عجز و ناتوانیش قادر به انجام این کار نیست. به همین دلیل می گویند نحس مقبول بهتر از سعد نامقبول است.

همانطوری که قبلا در تعریف درجه شرف ذکر شد اگر کوکبی در درجه شرف خود باشد دارای بیشترین قدرت در اعمال منسوب به خود است ولی این نقطه در واقع جایگاهی از دایرة البروج را نشان میدهد که کوکب در آن جایگاه دارای بیشترین میزان قدرت است و صحبتی از حالات و نظرات با سایر کواکب به میان نیاورده است.

چراکه ممکن است کوکب در درجه شرف خود باشد ولی در حالات ضعفی چون احتراق و رجعت و غیره نیز قرار داشته باشد که به میزان زیادی از قدرتش می کاهند. به همین دلیل لازم است که یک آسترولوژر باید از تمام حالات قوت و ضعف کواکب و میزان تاثیر هر یک آگاه باشد تا در احکام خود اشتباه نکند.

حالات قوت و ضعف کواکب

قوت و ضعف کواکب بستگی به محل قرارگیری هر کوکب در بروج و درجات مختلف و نیز 12 خانه طالع و حالات دیگر او دارد و تعیین آن تا حدودی سخت و دشوار است. ولی در اینجا سعی شده روشی را ذکر کنیم که به صورت خلاصه و چکیده بتواند در تحقق این موضوع به ما کمک کرده و تا حد زیادی مفید باشد.

خواندن
آموزش آسترولوژی: سیستم طبقه بندی خانه های چارت تولد – قسمت هفدهم

اساتید فن تمامی حالات قوت و ضعف کواکب را به سه دسته کلی تقسیم کرده اند که آن 3 دسته عبارتند از:

  1. عظیم اثر
  2. میانه اثر
  3. حقیر اثر

یعنی دسته عظيم اثر بیشترین و دسته حقیر اثر کمترین تاثیرات را در میزان قوت یا ضعف کواکب دارند. سپس هر کدام از این سه دسته را به سه مرتبه دیگر تقسیم کرده اند که عبارتند از:

  • اعلى مرتبه
  • اوسط مرتبه
  • ادنی مرتبه

مفهوم مرتبه قوت

مرتبه اعلى دارای بیشترین و مرتبه ادنی دارای کمترین میزان تاثیر در هر دسته هستند. در نهایت به هر کدام از دسته ها و مراتب عددی نسبت داده اند که نشانه میزان تاثیراتشان است و آنها را شهادت یا مرتبه قوت می نامند.

انتساب اعداد به این مراتب هم اینگونه است که به اعلى مرتبه عظیم اثر عدد 9 و به اوسط مرتبه عظیم اثر عدد 8 و به ادنی مرتبه عظیم اثر عدد 7 را نسبت دادند.

سپس به اعلى مرتبه میانه اثر عدد 6 و به اوسط مرتبه میانه اثر عدد 5 و به ادنی مرتبه میانه اثر عدد 4 را نسبت دادند. در نهایت هم به اعلى مرتبه حقیر اثر عدد 3 و به اوسط مرتبه حقیر اثر عدد 2 و به ادنی مرتبه حقیر اثر عدد 1 را نسبت دادند.

دسته ها و مراتب قوت و ضعف کواکب در جدول زیر ذکر شده است.

توجه: اغلب اصطلاحات ذکر شده در جداول زیر در قسمت اصطلاحات کواکب و یا سایر قسمت های پیشین این آموزش توضیح داده شده اند. پس حتما قسمت های پیشین را مطالعه کنید.

دسته عظیم اثر در کواکب

دسته میانه اثر در کواکب

دسته حقیر اثر در کواکب

همانطوریکه مشاهده کردید، بررسی تمامی حالات قوت و ضعف برای یک کوکب دشوار و وقت گیر است ولی باید حداقل حالاتی را که دارا اهمیت بیشتری است در نظر گرفت و با مقایسه و تفاضل عدد قوت و ضعف به حال تقریبی کوکب پی برد.

یعنی اگر عدد ضعف کوکب بیشتر باشد کوکب ضعیف حال بوده و میزان تفاوت عدد ضعف از عدد قوت نشان دهنده میزان ضعف کوکب است و برعکس.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی با ناهید مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3.7]