چه زمانی در هماهنگی ارتعاشی با خواسته هایمان هستیم؟

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.