آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و هشتم: شرح برخی از اصطلاحات کواکب

در قسمت بیست و هشتم آموزش آسترولوژی می خواهیم برخی از اصلاحات کواکب را که برای خطاب دادن برخی ویژگی های منسوب به آن ها استفاده می شوند، معرفی کنیم. با دانستن این اصطلاحات شما راحت تر می توانید حالات و ویژگی های مختلف یک کوکب را ذکر نمایید و اگر از شخصی آسترولوژیست هم این اصطلاحات را بشنوید، دیگر برایتان مبهم نخواهد بود. پس حتما این قسمت از آموزش را دنبال کنید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی اصطلاحات کواکب

در ادامه مهم ترین اصطلاحات کواکب معرفی شده اند و توضیحی مختصر در خصوص هر یک نیز ارائه شده است. علاوه بر این در قسمت بیستم آموزش آسترولوژی هم مهم ترین اصطلاحات خانه های زایچه طالع معرفی شده اند که پیشنهاد می کنیم حتما مطالعه کنید.

نیر نوبت: خورشید در طول روز در فلک دارای قدرت و سلطه است و قمر در طول شب به همین دلیل خورشید را نیر نوبت روز و قمر را نیر نوبت شب گویند.

خمسه متحیره: پنج كوكب عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل را که گاهی اوقات دارای حرکت مستقیم (حرکت در جهت توالي بروج) و گاهی نیز دارای حرکت رجعی (حركت در خلاف جهت توالي بروج) هستند خمسه متحیره می گویند چراکه احوال آنها به مانند شخصی متحیر و سرگردان است.

فوق الارض و تحت الارض كواكب: از برج شرف یک کوکب تا شش برج بعد از آن (بر طبق توالی بروج) را فوق الارض و مابقی بروج را تحت الارض آن کوکب گویند. مثلا شرف عطارد در برج سنبله است پس برجهای سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی و دلو برجهای فوق الأرض عطارد و برجهای حوت، حمل، ثور، جوزا، سرطان و اسد برجهای تحت الأرض عطارد هستند.

جلب: بودن کواکب روزی در نیمه روزی فلک و کواکب شبی در نیمه شبی فلک را جلب گویند.

حیز: بودن کوکب مونث در برج مونث و کوکب مذكر در برج مذکر را حیز گویند.

انكار: بودن کوکب مونث در برج مذکر و کوکب مذكر در برج مونث را انکار (مناکرت) گویند.

تشريق و تغريب کواکب

تشریق یعنی کوکب در فاصله نزدیکی قبل از آفتاب قرار دارد و چون در این حالت هنگام صبح قبل از آفتاب طلوع می کند آن را تشریق می گویند و تغریب یعنی کوکب در فاصله نزدیکی بعد از آفتاب قرار دارد و چون در این حالت هنگام غروب بعد از آفتاب غروب می کند آن را تخریب گویند.

تشریق علوي: يعنی فاصله کواکب علوی از آفتاب قبل از احتراق بین 90 – 15 درجه باشد. البته فاصله 30 – 15 درجه ای دارای بیشترین تاثیر است و به همین دلیل فاصله 30 درجه را كمال التشریق گویند و فاصله 90-30 درجه را نیز ضعیف التشریق می خوانند.

تغريب سفلی: یعنی فاصله كوكب عطارد از آفتاب بعد از احتراق بین 27 – 12 درجه و فاصله زهره از آفتاب بعد از احتراق بین 47 – 12 درجه باشد.

خواندن
آموزش پرانایاما: معرفی آسانا (نشست های مناسب برای تمرینات پرانایاما) - قسمت دوازدهم

نکته: تشريق علوي و تغريب سفلی جزو حالات قوت است و دلالت می کند بر جاه و منصب پیش پادشاه و عکس این یعنی تغريب علوی و تشريق سفلی نشانه ضعف این کواکب است.

ابتراز: هرگاه کوکبی در خانه یا در شرف خود باشد و در آن حال در یکی از اوتاد چهارگانه طالع قرار گیرد چنین حالتی را ابتراز و کوکب مذکور را مبتز گویند.

طریقه محترقه و طریقه نیره

طريقه محترقه: هر گاه کوکبی مابین درجه هبوط شمس (19 درجه میزان) و درجه هبوط قمر (3 درجه عقرب) قرار گیرد می گویند در طریقه محترقه است.

طريقه نيره: هر گاه کوکبی مابین درجه شرف شمس (19 درجه حمل) و درجه شرف قمر (3 درجه ثور) قرار گیرد، می گویند در طریقه نیره است.

نکته: طريقة محترقه و نيره براي نيرين (شمس و قمر) حائز اهميت است چراکه واقع شدن نيرين در طريقه نيره نشانه قوت و در طريقه محترقه نشانه ضعف آنهاست.

وحشی السیر، خالی السیر و غریب در مکان

وحشي السير: يعنی کوکبی وارد برجی شود و تا زمانی که در آن برج است به هیچ کوکب دیگری ناظر نشود (اعم از تسدیس و تثلیث و غیره) که چنین حالتی فقط برای قمر ممکن است.

خالي السير: هرگاه کوکبی وارد برجی شود و از ابتدا تا انتهای آن برج را به تنهایی طی کند به طوریکه هیچ کوکب دیگری همراه او نباشد این حالت را خالی السیر گویند که چنین حالتی نیز فقط مخصوص قمر است.

غريب در مکان: هرگاه کوکبی در برجی قرار گیرد که در آن برج هیچ گونه حظی از قوت و ضعف (اعم از شرف، هبوط، خانه، وبال، اوج، حضیض و غیره) نداشته باشد او را غریب در مکان گویند.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

تعریف کوکب در آسترولوژی

در آسترولوژی به سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و ستاره خورشید و قمر ماه کوکب گفته می شود. علاوه بر این با کشف سیارات اورانوس، نپتون و پلوتو، گاهی اوقات این سه سیاره هم در دسته کواکب در آسترولوژی مدرن قرار می گیرند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 4]