آموزش آسترولوژی – قسمت دوازدهم: جوزهرین (راس و ذنب) یا راهو و کیتو

در قسمت دوازدهم آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد مفهومی با نام جوزهرین (راس و ذنب) یا راهو و کیتو در دایرة البروج صحبت کنیم. برای آشنایی با این مفهوم به ادامه این مطلب مراجعه کنید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی مفهوم جوزهرین

از میان کواکب هفتگانه فقط مدار حرکت خورشید است که کاملا منطبق بر دایرة البروج است و به دلیل اختلاف جزئی که صفحه مدار کواکب دیگر با صفحه مدار زمین دارد از دید یک ناظر زمینی مدار حرکت شش کوکب دیگر دایرة البروج را در دو نقطه مجزا قطع می کند که باعث می شود گاهی اوقات کوکب مورد نظر با فاصله کمی بالای دایرةالبروج (مدار خورشید) قرار گیرد و گاهی نیز با فاصله ای کمی در زیر دایرة البروج مشاهده گردد.

در این حالت به میزان فاصله کوکب از دایره البروج عرض آن کوکب می گویند و معمولا” بر حسب درجه بیان می شود. به نقاط برخورد مدار حرکت کواکب با دایرة البروج جوزهرين (راس و ذنب) گفته می شود و تمامی کواکب در جوزهرین خود منطبق بر دایرةالبروج بوده و فاقد عرض می باشد. در آسترولوژی هندی به راس و ذنب، راهو و کیتو گفته می شود.

جوزهرین (راس و ذنب)

راس: نقطه ای از دایرة البروج است که کوکب با گذشتن از آن بالای دایرة البروج قرار گرفته و دارای عرض در شمال می شود.

ذنب: نقطه ای از دایره البروج است که کوکب با گذشتن از آن پایین دایرة البروج قرار گرفته و دارای عرض در جنوب می شود.

مکان جوزهرین (راس و ذنب) کواکب در دایره البروج با یکدیگر متفاوت است که در ادامه عنوان خواهد شد اما راس و ذنبی که از اهمیت بیشتری برخوردار است و جایگاه آن در نرم افزارهای آسترولوژی نیز مشخص می گردد مربوط به قمر است که در واقع دو نقطه برخورد مدار حرکت قمر با مدار حرکت زمین می باشد.

راهو و کیتو در آسترولوژی هندی

راس و ذنب قمر در آسترولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردارند به طوریکه به آنها لقب کواکب سایه ای داده و آنها را نیز در مرتبه ای پایینتر از کواکب سبعه صاحب طبع و تاثیر گذار می دانند. در نرم افزارهای هندی راس را با نام Raho (راهو) و ذنب را با نام Keyto (کیتو) نمایش می دهند.

جوزهرین (راس و ذنب) همواره دارای حرکت رجعی بوده و بر خلاف جهت توالی بروج در دایرةالبروج حرکت می کنند و کل دایرةالبروج را طی 18.5 سال طی می کنند.

عرض شمالی و عرض جنوبی (برای قمر): قمر از نقطه راس تا نقطه ذنب (درجهت توالی بروج) دارای عرض شمالی است و از ذنب تا راس دارای عرض جنوبی است و نهایت عرض قمر نیز 5 درجه است.

خواندن
پاسخ به سوال «من چه چیزی می خواهم و چرا؟» از دیدگاه قانون جذب

صاعد شمالی (برای قمر): قمر پس از گذشتن از نقطه راس تا 90 درجه بعد از آن صاعد شمالی است و عرضش شمال در حال زیاد شدن است.

هابط جنوبی (برای قمر): قمر پس از گذشتن از نقطه ذنب تا 90 درجه بعد از آن هابط جنوبی است و عرضش در جنوب درحال زیاد شدن است.

راس و ذنب خمسه متحيره: هر یک از خمسه متحیره طبق مواضع اوج خودشان مواضع راس نیز دارند که چنین است:

اگر چنانچه 5 برج از نقطه اوج زحل و 2 برج و 22 درجه از نقطه اوج مشتری و 3 برج و 40 درجه از نقطه اوج مریخ و 3 برج از اوج زهره کم کنند نقطه حاصل موضع راس (راهو) این کواکب خواهد بود و برای عطارد هرگاه 3 برج بر نقطه اوجش بیفزایند نقطه راس او به دست می آید و همانطور که گفته شد نقطه ذنب نیز درست نقطه مقابل راس خواهد بود.

بدین ترتیب و با داشتن مواضع راس و ذنب (جوزهرین) این کواکب می توان عرض آنها و نیز صاعد و هابط بودن آنها را در نقاط مختلف بروج محاسبه کرد.

مکان راس و ذنب خمسه متحیره

راس و ذنب خمسه متحیره

برای دنبال کردن سایر آموزش های آسترولوژی ما، به صفحه آموزش رایگان آسترولوژی در وبسایت سینرژی با ناهید مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

مفهوم جوزهرین، راس و ذنب یا راهو و کیتو به چه معناست؟

به نقاط برخورد مدار حرکت کواکب با دایرة البروج جوزهرين (راس و ذنب) گفته می شود. در آسترولوژی هندی راس را با نام Raho (راهو) و ذنب را با نام Keyto (کیتو) نمایش می دهند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 7 میانگین: 3.7]