آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و دوم: اهمیت خانه های طالع در تفسیر چارت ها

بدون شک اهمیت خانه های طالع در تفسیر چارت ها غیر قابل کتمان است و هر چارتی براساس اطلاعات این خانه ها باید تفسیر شود. اما چرا تا این اندازه دانستن اطلاعات کافی در مورد خانه های چارت تولد مهم هستند؟ در این قسمت از آموزش آسترولوژی می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم و در مورد دلایل این مهم بودن صحبت کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در تفسیر چارت ها موقعیت و حالات کواکب در خانه های دوازده گانه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا کواکب دارای دو نوع قوت و ضعف هستند:

  • قوت های ذاتی
  • قوت های عرضی

معرفی قوت های ذاتی و قوت های عرضی کواکب

قوت های ذاتی کواکب بر حسب موقعیت مکانی و نحوه قرار گرفتن آنها در بروج 12 گانه و نیز در تقابل با سایر کواکب مشخص می شود و قوت های عرضی آنها نیز بر حسب نحوه قرارگیری آنها در خانه های دوازده گانه مشخص می گردد. مثلا شرف و اوج و هبوط و احتراق و… جزء قوت های ذاتی و فرح و ترح و ابتراز و درجه طالع يا عاشر و نیمه صاعد یا هابط فلک و خانه وتد و مایل و… جزء قوت های عرضی کواکب محسوب می شوند.

علاوه بر این هر خانه به عمل یا چیز خاصی در این جهان منسوب است که در تفسیر یک موضوع باید به خانه منسوب به آن موضوع توجه کرد. در واقع هر چیزی که در این جهان وجود دارد به خانه ای از این خانه های دوازده گانه منسوب است ولی به دلیل اینکه ذکر همه منسوبات یک خانه به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست لذا معمولا مهمترین منسوبات مربوط به هر خانه را ذکر می کنند و بقیه منسوبات را از روی قیاس با آنها تعیین می کنند.

مثلا خانه دوم متعلق به مال است بنابراین اگر می خواهیم خرید و فروش یا تجارت کنیم باید به این خانه توجه کنیم چراکه خرید و فروش و تجارت نیز مرتبط با مال و سود و زیان است و همینطور برای سایر خانه های طالع قیاس می شود.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که هر کوکبی که در یکی از خانه های وتد قرار گیرد در آن لحظه دارای بیشترین تاثیرات بر محیط اطراف خواهد بود زیرا موقعیت خانه های وتد در آسمان به گونه ای است که هر کوکب با قرار گرفتن در آن انرژی خود را به طور مستقیم و با قدرت به زمین منعکس می کند و اگر چناچه آن کوکب سعد باشد این تاثیرات مثبت است و اگر نحس باشد این تاثیرات منفی است.

همچنین اگر کوکبی در خانه های زایل الوتد قرار گیرد میزان تاثیر گذاری آن کمتر خواهد بود به خصوص اینکه ساقط نیز باشد به همین دلیل است که اغلب منجمین در اختیارات برای یک عمل خاص سعی میکردند حتی الامکان لحظه ای را انتخاب کنند که کواکب سعد در خانه های وتد به خصوص خانه طالع و یا خانه عاشر (وسط السماء) قرار داشته باشند تا میزان تاثیر گذاری مثبت آنها بیشتر باشد.

مطلب مرتبط: اصطلاحات خانه های زایچه طالع

البته نباید از موضوع قوت های ذاتی کواکب نیز غافل بود چرا که قوت های ذاتی و عرضی به نوعی مکمل یکدیگرند یعنی هر گاه ما لحظه ای را برای شروع یک کار خیر انتخاب کنیم که در آن لحظه مشتری در خانه طالع قرار دارد ولی مشتری در حالات ضعفی چون حرکت رجعی یا هبوط یا وبال یا احتراق و غیره قرار داشته باشد شایسته نیست چراکه از تاثیرگذاری مثبت خود عاجز است.

تفسیر خانه های چارت تولد

البته بحث زمانهای سعد و نحس در قسمت اختیارات به طور کامل تشریح می شود و فقط برای تفهیم مطلب و نشان دادن اهمیت خانه های طالع در تفسیر چارت ها به عنوان مثال ذکر شد. مثال دیگری که می توان زد این است: فرض کنید که در یک روز معین عطارد در درجه شرف خود یعنی 15 درجه سنبله قرار دارد و ما می دانیم که كوكب عطارد بر میزان قدرت تفکر و هوش و استعداد مولود تاثیر می گذارد آیا تمام موالیدی که در این روز معین متولد می شوند همگی دارای هوش یکسان و فوق العاده خواهند بود؟

پاسخ منفی است. زیرا درست است که عطارد دارای قدرت ذاتی زیادی است ولی در لحظه تولد یک مولود باید دید که عطارد در کدام خانه قرار دارد. طبق عقیده منجمین اسلامی خانه نهم منسوب به علم و میزان هوش و استعداد مولود است. (البته هندی ها خانه پنجم را منسوب به این امر می دانند).

خواندن
آموزش آسترولوژی: کوکب هیلاج و کوکب کدخواه – قسمت آخر

بنابراین در آن لحظه ای که کوكب عطارد در خانه نهم قرار دارد و یا ناظر به این خانه است مولودی که متولد گردد دارای بیشترین تاثیر از سوی عطارد خواهد بود هر چند خانه نهم یک خانه زایل است ولی به دلیل اینکه خانه قوت عطارد است لذا عطارد بیشترین تاثیرات را در زمانی که در این خانه قرار دارد می گذارد.

مهم: طراحی کد شخصی براساس چارت تولد و علم عددشناسی

علاوه بر این اگر به کتب احکام نجومی مراجعه کنید مشاهده می کنید که در اکثر این کتب به خانه های دوازده گانه و نیز نحوه قرار گیری کواکب هفت گانه در آنها توجه ویژه ای شده است در واقع مبنای تفسیر چارت ها (زایچه ها) و نیز انتخاب زمان های سعد و نحس برای اختیار گزیدن یک امر مهم بر اساس همین خانه ها صورت می گیرد و همانطوری که در مثال بالا گفته شد درست است که افرادی که در یک روز و تاریخ معین متولد می شوند موقعیت کواکب در بروج دوازده گانه برای آنها تقریبا یکسان است ولی اختلاف در همین ترتیب خانه هاست که باعث به وجود آمدن سرنوشت های متفاوت برای این موالید می گردد.

مثلا مشاهده می شود که در یک زایچه کوکب مستولی بر خانه طالع کوکبی سعد و قوی حال است ولی در زایچه مولودی دیگر برجی در خانه طالع قرار می گیرد که کوکب مستولی بر آن کوکبی نحس و بد حال است و این خود نشان می دهد با اینکه این دو مولود در یک روز متولد شده اند ولی انتظار می رود مولودی که دارای طالعی سعد است دارای آینده ای بهتر نسبت به مولودی که طالعش نحس است باشد و بسیاری از اختلافات دیگر که به خاطر تغییر در ترتیب خانه های طالع و یا حتی درجه طالع و غيره به وجود می آید.

آسترولوژرها می گویند هر چقدر زمان تولد دو مولود و موقعیت جغرافیایی محل تولد آنها به یکدیگر نزدیکتر باشد امکان تشابه سرنوشت بین آن دو بیشتر خواهد بود و معتقدند علت اینکه دو قولوهای همسان دارای ظاهر و خصوصیات اخلاقی بسیار نزدیکی با یکدیگر هستند در واقع همین مساله تشابه در زایچه تولد آنهاست.

خلاصه احوال بیوت دوازده گانه در تفسیر چارت ها

در جدولی که در ادامه مشاهده می کنید، خلاصه احوال خانه های دوازده گانه ذکر شده است که در هنگام تفسیر چارت ها می توانید از این جدول خلاصه استفاده کنید.

خلاصه احوال بیوت دوازده گانه در تفسیر چارت ها

نکته: زمانی که گفته شود بیت غرض، منظور این است که عمل مورد نظر ما منسوب به کدام خانه است. مثلا در مورد سفر بیت عمل خانه نهم است، برای معامله و تجارت خانه دوم، برای تزویج خانه هفتم و… .

اسطرلاب

پی نوشت: در زمان های قدیم برای موقعیت کواکب در بروج و نیز تعیین دیگر حالات آنها از وسیله پیچیده ای به نام اسطرلاب استفاده می شد که کار با آن بسیار سخت و مستلزم مهارت زیادی بوده و همانطوری که در شکل فوق مشاهده می کنید پیچیدگی ظاهری این وسیله نیز تا حدی گویای این مطلب است.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

زایچه طالع یا چارت نجومی چیست؟

هر مولودی در لحظه تولد خود تحت چینش خاصی از کواکب در دایرة البروج و نیز خانه های دوازده گانه به دنیا می آید، این چینش خاص به زایچه طالع یا چارت نجومی معروف است که میزان و نوع انرژی کیهانی ساطع شده را در آن لحظه خاص مشخص می کند. این چارت فقط برای انسان ها نیست و هر چیزی حتی اشیاء یا شهرها که در زمانی متولد می شوند نیز چارت مختص به خود را دارند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 4.3]