پول و فقر هیچ کدام موجب شادی یا غم نمی شوند

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.