آموزش آسترولوژی – قسمت چهل و دوم: معرفی کوکب صاحب فردار و صاحب دور

کوکب صاحب فردار و کوکب صاحب دور دو مفهومی هستند که در تحلیل چارت تولد به آن ها توجه می شود. در قسمت چهل و دوم آموزش آسترولوژی قصد داریم به معرفی این دو مفهوم بپردازیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

کوکب صاحب فردار

کوکب صاحب فردار از اعتقادات منجمان پارس قدیم و پیش از اسلام است. آنها اعتقاد زیادی به فردار داشتند و معتقد بودند در هر سنی از مولود اگر نوبت فردار به کوکبی رسد که آن کوکب در طالع اصل مولود قوی مال بوده است مولود در آن سالها نیکو هال و کامروا خواهد بود.

روش محاسبه کوکب صاحب فردار اینگونه است که 70 سال از عمر را بین 7 كوكب تقسیم می کنند بدین ترتیب که 10 سال را به شمس، 9 سال را به قمر و سپس 11 سال را به زحل، 12 سال را به مشتری، 7 سال را به مریخ، 8 سال را به زهره و در نهايت 13 سال را نیز به عطارد می دهند و این ترتیب برای موالید روزی بود.

اما در مواليد شبی نوبت اول را به قمر می دهند سپس به زحل و بعد مشتری و همینطور به ترتیب افلاک تا آخر و چون 70 سال تمام شود 3 سال دیگر برای راس و سپس 2 سال نیز برای ذنب خواهد بود.

و اما خود مدت فردار هر کوکب را نیز به هفت قسمت مساوی تقسیم کرده و قسمت اولش را به همان صاحب اصلی فردار می دهند و مابقی را نیز بین کواکب دیگر بر ترتیب افلاک قسمت می کنند و این قسمت به هر کوکبی که برسد آن را شریک فردار گویند.

مثلا فردار مولودی شبی و در سن 35 سالگی مریخ است و شریکش نیز زهره خواهد بود چون از این 35 سال 9 سال برای قمر است، 11 سال برای زحل، 12 سال برای مشتری و 3 سال نیز از فرداریت مریخ گذشته است و چون مدت فرداریت مریخ 7 سال است سال اول متعلق به اوست و سال دوم متعلق به شمس و سال سوم نیز متعلق به زهره است پس زهره شریک فردار خواهد بود.

کوکب صاحب دور

كوكب صاحب دور که از اعتقادات اهل روم و بابل است کوکبی است که نوبت حکم برای یک سال معين به او می رسد بدین ترتیب که در سال اول صاحب دور، همان صاحب طالع خواهد بود و در سال دوم صاحب دور کوکبی است که زیر فلک اوست و همینطور بر ترتيب افلاک تا آخر.

خواندن
آیا بیماری مادرزادی را می توان با ارتعاش فکر درمان کرد؟

تفاوت بابلیان با اهل روم در این است آنها به جای صاحب طالع به صاحب ساعت توجه داشتند و صاحب فردار را نیز از روی صاحب ساعت انتخاب می کردند. حكم آن این است که هر گاه صاحب دور کوکبی باشد که صاحب طالع یا یازدهم و با دهم طالع اصل مولود بوده و در طالع اصل نیز قوی حال باشد مولود در آن سال سعادتمند و گاهروا خواهد بود.

اگر این کوکب در ذات خود نیز سعد باشد مانند مشتری و زهره، سعادت مولود بیشتر خواهد بود ولی اگر صاحب دور کوکبی باشد که صاحب ششم یا هشتم و یا دوازدهم طالع اصل مولود بوده و در طالع اصل نیز ضعيف هال باشد آن سال برای مولود نحس و شوم خواهد بود به ویژه اینکه آن كوكب ذاتا نیز نحس باشد مثل زحل و مريخ.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی شاخه ای از علم نجوم است که در آن به بررسی تاثیر موقعیت و انرژی سیارات منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات زنده آن می پردازد. این علم معتقد است هر سیاره ای در موقعیتی از فضا باعث ایجاد تاثیری بر روی زندگی انسان ها و سایر موجودات این زمین می شود.

زایچه طالع چیست؟

هر مولودی در لحظه تولد خود تحت چینش خاصی از کواکب در دایرة البروج و نیز خانه های دوازده گانه به دنیا می آید، این چینش خاص به زایچه طالع یا چارت نجومی معروف است که میزان و نوع انرژی کیهانی ساطع شده را در آن لحظه خاص مشخص می کند.