آموزش پرانایاما – قسمت دهم: اهمیت و فواید پرانایاما

در قسمت دهم آموزش پرانایاما در مورد اهمیت و فواید پرانایاما صحبت می کنیم و توضیح می دهیم چرا انجام تمرینات پرانایاما مهم بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اینکه به فواید این حوزه از یوگا پی ببرید. در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

برای پی بردن به اهمیت و فواید پرانایاما در زندگی، ابتدا به سخنان بزرگان و فلاسفه قدیم هند می رویم و از زبان آن ها در مورد تاثیر تمرینات پرانایاما در زندگی می گوییم.

اهمیت پرانایاما از زبان موکت کو پانیشاد

واساناهای سامساریکا ضلالت بار که ناشی از کار و عمل در تولدهای متعدد هستند جز با انجام تمرینات یوگا، آن هم به مدت طولانی از بین نمی روند. امکان ندارد شخصی بتواند ذهن خود را با نشست های مکرر کنترل کند، مگر با اعتدال و میانه روی در امور زندگی.

فواید پرانایاما از زبان بوگاتاتوا اوپانیشاد

چگونه جنانا به تنهایی و بدون یوگا، می تواند موکشا را هدیه کند؟ و یوگا نیز اگر جنانا در کنارش نباشد در نیل به موکشا ناتوان است. پس سالک بعد از تخلیص و رهاسازی خود به تمرینات یوگا و جنانامبادرت نماید.

پس از آن، حجاب پوشاننده نور الوهی برچیده می شود. (یوگاسوترا)

حقیقت روح توسط حجابی پوشانده شده است که این حجاب از نوع تاماس و راجاس می باشد و می بایست به واسطه تمرینات پرانایاما، این حجاب را زدود. پس از رفع این حجاب، طبیعت حقیقی روح آشکار می شود.

چیتا از ذرات ساتویک تشکیل شده است، اما توسط ذرات تاماس و راجاس پوشانده شده، مانند آتشی که توسط دود محصور گردیده است. هیچ عاملی بهتر از پرانایاما قدرت پاک کنندگی و تصفیه را ندارد. پرانایاما، پاکی و روشنایی و فروغ آگاهی را هدیه می کند.

کارماي يوگی، آگاهی تمییز دهنده او را پنهان نموده است و این حجاب با تمرینات پرانایاما زدوده می شود. به واسطه دوربین جادویی آرزو و خواهشهای نفسانی، هستی عالی انسان که ذاتا مشعشع و پر فروغ است، مخفی مانده و جيوا يا روح مجرد به سوي گناه و بدی سوق می یابد.

از طریق تمرینات پرانایاما، کارمای یوگی، که روشنایی و فروغ وجود او را پوشانده و او را اسیر و گرفتار تولدهای مکرر نموده، هر آن کم تر و سبک تر شده و نهایتا از بین خواهد رفت.

مانو می گوید: «اجازه دهید، عیوب و نقایص ما با پرانایاما به سرعت از بین برونده

اهمیت پرانایاما از زبان ویشنو پورانا

ویشنو پورانا از پرانایاما به عنوان ملازم یوگا یاد می کند: «کسی که پرانا را از طریق تمرین به درون بدن خود وارد می کند، پرانایامای مطمئن و استواری دارد.»

در یوگاسوترا گفته شده: «ذهن برای مراقبه و تمرکز محکم و استوارتر می گردد.»

پس از زدودن این حجاب و پوشش از نور و روشنایی وجود، ذهن را به خوبی می توان متمرکز نمود. اگر انرژی های آشفته و پریشان از ذهن خارج شوند، ذهن همانند شعله شمعی که در جایی بدون جریان هوا قرار گرفته، ثابت و یکنواخت باقی خواهد ماند.

فواید پرانایاما در زندگی

واژه پرانایاما، به دم، بازدم و حبس نفس و گاهی نیز به هر یک از آنها به تنهایی اطلاق می گردد. زمانی که پراناوایو در تاتواي آكاشا حرکت می کند، تنفس کاهش می یابد. در این حال، حبس نفس راحت تر صورت می گیرد.

سرعت ذهن، به واسطه پرانایاما به آرامی کاهش می یابد و موجب واپراگیا می گردد. اگر شما بتوانید به مدت یک دیجیت با یک اینچ از نفس را در درون حبس کنید، قادر خواهید بود تا پیشگویی کنید و اگر دو اینچ هوا را حبس کنید، می توانید افکار دیگران را قرائت کنید و در صورت حبس سه اینچ هوا به هوا پری را تجربه خواهید کرد.

فواید پرانایاما

و به ترتیب برای چهار اینچ حبس هوا، روان سنجی و روشن بینی، و برای پنج اینچ، طی طریق و حرکت در فضای نامرئی به هر گوشه ای از جهان، برای شش اینچ قدرتی کایاسیدهی (کرامتی است که طی آن ارتعاشات بدن یوگی افزوده شده و به امواج تبدیل گردیده و از حوزه دید محو می شود) خواهید داشت.

برای هفت اینچ، وارد شدن به کالبد دیگران (پاراکا یا پراوسا)، برای هشت اینچ، قدرت همیشه جوانی و برای نه اینچ تاتواها خدمتگزار شما خواهند بود. حبس ده اینچ هوا آنيما (کرامتی است که طی آن یوگی قدرت نفوذ در ذرات را پیدا می کند) و ماهیما (کرامتی است که طی آن یوگی سعه صدر پیدا کرده و از محدوده وسیعی از هستی آگاهی پیدا می کند) و دیگر سیدهی ها و حبس یازده اینچ، وحدت با پارام آتمنه را تجربه خواهید نمود.

خواندن
شما ارتعاشات انرژی منبع را می فرستید

هنگامی که یوگی به واسطه تمرینی قدرتمند، کمباکایی به مدت ۳ ساعت تمام انجام دهد، آنگاه او قادر خواهد بود که خود را روی انگشت شستش متعادل کند. او بدون شک توانایی انجام تمام سیدهی ها را خواهد داشت. همان گونه که آتش، سوخت را می سوزاند و از بین می برد، پرانایاما نیز گناهان را نابود می کند.

فواید پرانایاما برای بدن

فواید پرانایاما برای بدن، بدن لاغر، محکم و سالم می شود. چربی های بدن کاهش یافته و چهره برق و نمای خاصی به خود می گیرد. چشمها مانند الماس می درخشند و شخص بسیار خوش سیما و جذاب می گردد.

صدا مليح، شیرین و صاف گردیده و اصوات ناشی از آناهاتای درونی به وضوح شنیده می شود. سالک از تمام بیماری ها، رهایی می یابد و در براهماچاریا مستحکم می گردد.

جاتاراگنی (آتش هاضمه) افزوده می شود و یوگی در براهماچاریا به درجه تکامل می رسد. به طوری که حتی اگر زن فریبنده ای بخواهد او را در آغوش بگیرد، ذهن او هرگز متزلزل نمی گردد.

اشتها افزایش یافته، نادی ها پاک می شوند، ویکشپا (حالت متغیر ذهن تحت تاثیر سه گونا ستوا، راجاس، تاماس)، محو شده و ذهن به یک نقطه معطوف می گردد. دفع کمتر شده، راجاس و تاماس از بین رفته و ذهن برای دیانا و دارانا مهیا می گردد.

تمرین مداوم، موجب بیداری نور روحانی درونی شده و باعث آرامش و شادی ذهن گردیده و از یوگی، یک اوردوارتویوگی (یوگی که تمام انرژی درونی اش به مسائل معنوی و قدرت های روحی معطوف گردیده است) می سازد.

پراتی هارا ذهن را ساکت و خاموش می نماید، دارانا آن را مستمر و یکنواخت نگه می دارد و در دیانا یوگی بدن خویش را فراموش می کند و سامادهی، سعادت زودرس لایتناهی، آگاهی و آرامش و رهایی را برای او به ارمغان خواهد آورد.

در طي سامادهی یوگا، آتش یوگا آگنی که از ناف تا سر توسعه یافته، آمریتا را در براهماراندرا ذوب می کند و یوگی با نوشیدن این شهد (آمریتا) لذت و نشئه وافر می برد. او قادر است، تنها با نوشیدن این شهد، ماهها بدون آب و غذا زندگی کند.

ذهن انسان می تواند مافوق تجربیات عادی قرار گیرد و در جایگاهی بالاتر از آن، که به مقام «هوشیاری متعالی تمرکز» موسوم است و حتی فراتر از آن، واقع گردد. در این مقام او با واقعیاتی برخورد می کند که با هوشیاری و آگاهي معمولی و عادی قابل درک نیست.

این مهم بایستی به واسطة تعليم مناسب و تدبیر صحیح نیروهای لطیف بدن و سوق آنها به سوی ذهن و مراتب بالاتر آن، صورت گیرد. زمانی که ذهن به جایگاه ادراک فراآگاه رسیده، عملکرد آن موجب حصول تجربیات عمیق تر و واقعیات و آگاهی والاتری خواهد شد.

این چنین حالی، غایت علم یوگاست که از طریق پرانایاما به تحقق می پیوندند. کنترل نوسانات پرانا برای یوگی، به معنای افروختن آتش اگاهی معتالی و رسیدن به خودشناسی است.

برای دنبال کردن سایر قسمت های پرانایاما، به صفحه آموزش پرانایاما در وبسایت سینرژی با ناهید مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

پرانایاما چیست؟

پرانایاما از دو کلمه پرانا Prana به معنای انرژی حیاتی و آیاما ayama به معنای توسعه و گسترش، تشکیل شده است و پرانایاما یعنی: توسعه و بسط انرژی. پرانایاما چهارمین رکن راجا یوگای پاتنجلی است و آن به معنای توقف خودبخودی تنفس است (کوالا كمباكا). در حالی که پرانایامای مطرح شده در هاتایوگا، تمرینات تنفسی خاصی است که موجب افزایش پرانا و کنترل آن در انسان شده و مقدمه ای برای رسیدن به پرانایاماي پاتنجلی است.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 2.5]