آیا می شود جذب پول و ثروت در کنار لذت بردن از کار رخ دهد؟

بدون شک همه ما این سوال را از خود پرسیده ایم که آیا در کنار لذت بردن از کار، می توان باعث جذب پول و ثروت توسط آن ها نیز شد یا پول در آوردن فقط از راه سخت امکان پذیر است؟ در این پست می خواهیم به این سوال از دیدگاه قانون جذب پاسخ دهیم. با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

برای بررسی این سوال، ابتدا به این مطلب که پیشتر در وبسایت منتشر کرده ایم مراجعه کنید:

بعد از مطالعه مطلب ذکر شده، این پست را با داستانی از کتاب پول و قانون جذب آغاز می کنیم.

جری: من و استر در کار خود با شما آبراهام هرگز به دنبال کسب درآمد نبودیم. ما از آموزش هایی که شما به ما می دادید لذت می بردیم و از نتایج مثبتی که با بکارگیری آن ها به دست می آوردیم فوق العاده شگفت زده می شدیم. اما هرگز به این کار به چشم تجارت نگاه نمی کردیم. این کار واقعا جنبه سرگرمی برای ما داشت و دارد اما امروز این کار بسیار وسعت پیدا کرده و جنبه جهانی به دست آورده است.

آبراهام: یعنی همان طور که تجربه های زندگی شما گسترش پیدا کرده اند ایده ها و خواسته های شما نیز بزرگتر و وسیع تر شده اند؟

جری: بله

آبراهام: و با وجود اینکه درابتدا نمی توانستید چیزهایی را که در ادامه مسیر برایتان آشکار میشد دقیق و با جزئیات ببینید اما چون کاری که انجام می دادید برایتان لذت بخش بود و احساس خوبی به شما می داد، این کار تبدیل به مسیری قدرتمند برای رسیدن به خواسته ها و اهداف شما گشت، اهدافی که خیلی بیشتر از آشنایی و کار با ما وجود داشتند.

جری: درست است. هدف اصلی من در کار با شما این بود که بتوانم راههای مؤثر بیشتری را پیدا کم تا به دیگران در موفقیت های مالی بیشترشان کمک کنم. می خواستم یاد بگیرم که چگونه در زندگی هایمان هماهنگی بیشتری با قوانین طبیعی کائنات داشته باشیم.

می خواهم در کارم احساس آزادی داشته باشم

جری: تمام کارهایی که در طول این سالها به عنوان حرفه انجام دادهام، در ابتدا هرگز وسیله ای برای کسب درآمدم نبودند و پولی از آنها به دست نمی آوردم. تمام آنها کارهایی بود که از انجام دادنشان لذت می بردم و در نهایت به درآمد و به دست آوردن پول می رسیدم و جذب پول و ثروت برایم اتفاق می افتاد بدون آنکه خودم به دنبالش باشم.

خواندن
افکار شما افکار بیشتر و قدرتمندی را با خود می آورند

آبراهام: راز موفقیتتان در تمام این سال ها لذتی بوده است که از انجام کارهایتان به دست می آوردید، چون داشتن احساس خوب از همان اول اولویت اصلی شما بوده است توانستید راه های بسیار مناسبی برای حفظ این هدف خود پیدا کنید اما در آن موقع نمی دانستید که حفظ شادی راز تمام موفقیت ها می باشد.

اغلب شما یاد گرفته اید که اگر به دنبال شادی خود باشید کار خود خواهانه و نادرستی را انجام می دهید و هدف اصلیتان باید حول انجام وظیفه، قبول مسئولیت، سختی کشیدن و قربانی کردن خود باشد. اما میخواهیم این را بدانید که میتوانید متعهد، مسئول، انرژی بخش و شاد باشید.

در حقیقت اگر راهی برای رسیدن به شادی حقیقی خود پیدا نکنید، تمام کارها و جستجوهایتان در زمینه های دیگر پوچ و توخالی خواهند بود و تبدیل به کلماتی می شوند که هیچ معنا و ارزش واقعی ندارند. شما تنها با بودن در جایگاه شادی و قدرت است که می توانید رشد و تعالی پیدا کنید. آن وقت است که به همه چیز خواهید رسید و هر چیزی از جمله جذب پول و ثروت در زندگی تان رخ خواهد داد.

مردم اغلب می گويند من نمی خواهم سرکار بروم و این بدان معنی است که نمی خواهم جایی بروم که در آنجا برای به دست آوردن پول کارهایی را انجام دهم که دوست ندارم, و هنگامی که علت آن را می پرسیم به ما جواب می دهند که می خواهیم آزاد باشیم، اما چیزی که به دنبالش هستید آزادی از عمل نیست چون انجام عمل می تواند شاد و سرگرم کننده باشد.

هدف شما آزادی و رهایی از پول نیز نمی باشد چون پول و آزادی مترادف یکدیگرند، شما به دنبال آزادی و رها شدن از منفی ها، مقاومت ها و ترسیدن به خود واقعیتتان هستید، شما می خواهید از چیزهایی که جلوی فراوانی را می گیرد، چیزی که حق طبیعی شماست، آزاد شويد. می خواهید که از کمبود رهایی یابید و اینکار فقط با حرکت به سمت شادی و احساس خوب میسر خواهد شد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]