همه چیز درباره ویشنو – قسمت ششم: آواتارهای ویشنو

در ادامه آشنایی با الهه ویشنو، به بخش معرفی آواتارهای ویشنو رسیدیم. در این قسمت می خواهیم به طور خلاصه شما را با آواتارهایی که برای این خدای باستانی تعریف شده است، آشنا کنیم. پس در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در قسمت پنجم آشنایی با ویشنو به معرفی شمایل الهه ویشنو پرداختیم و همچنین ابزارها و سایر اشیائی که در تصاویر در کنار این الهه وجود دارند را معرفی کردیم. اکنون نوبت آن رسیده به سراغ آواتارهای ویشنو برویم. اما پیش از آن بهتر است با لفظ آواتار آشنا شویم.

مفهوم آواتار (Avatar)

لفظ آواتار (Avatar) از لحاظ لغوی به معنای نزول و هبوط است. این واژه در فرهنگ دینی هندو به مفهوم تجلی و تولد مجدد خداوند به منظور ارتباط، هدایت و نجات بندگان از ضلالت نیز آمده است. در علم الاساطير متأخر هندو، «اوتار» اسم خاص است و به تجلیات ویشنو در زمین اطلاق می شود.

ويشنو برای حفظ نظام هستی به علل مختلف در ادوار گوناگون و در ظواهر مختلف، ظهور کرده است. متون مقدس چندین علت برای ظهور آوتارها ذکر کرده اند:

الف) حفظ و حمایت از افرادی که ذاتی شریف و شخصیتی پاک دارند.

ب) نابودی اشقیا و اشرار

ج) تحکیم تقوی، عفت و فضیلت

(به سه مورد فوق در بهگوت گیتا نیز اشاره شده است)

د) خیر رساندن و حمایت از خدایان

شياطين و اهريمنان همواره در نبرد با خدایان و عامل اذیت و آزار ایشان هستند. گاه قوای اهریمنی چنان نیرومند می شوند که خدایان خود را در مخاطره می یابند و در این هنگام دست نیاز به سوی ویشنو دراز می کنند و همین موجب ظهور او در قالب یک آوتار میگردد.

ه) تضمین رستگاری برای انسانهای شایسته و محافظت از متون دینی

تمام این موارد جلوه هایی از حقیقت برای پاسداری از قوام کائنات است و به عبارتی صفات ویشنو است که در قالب آوتارهای ویشنو جلوه گر می شود.

خواندن
همه چیز درباره ویشنو – قسمت شانزدهم: آواتار کریشنا (Krisna) تجلی هشتم ویشنو

همانگونه که پراجاپتی (Prajapat) برای نزول به مرتبه ی خدایی خویش را قربان می کند و اجزاء وجود او مثلث خدایان والامرتبه را تشکیل می دهد، ویشنو نیز برای حفظ نظامی که وظیفه ی پاسداری از آن را به عهده دارد، گاه و بیگاه در قالب یک آوتار نازل می شود و به منظور حفاظت از زمین، پارسایان، خدایان، حفظ متون دینی و حمایت از حق و راستی، جسم دنیوی اختیار می کند.

آوتارها همه مظهر یک حقیقت اند. همانگونه که از دریاچه ی جوشان هزاران نهر به هر سو جاری می گردد، به همان ترتیب هم Hari (زداینده ی رنج ها) که مجموع تمام حقایق است، آوتارهای بیشمار دارد. بصیران، قانونگذاران، خدایان نژادهای گوناگون انسان و پروردگاران نسل ها همه بخشی از او هستند.

تعداد آوتارها ویشنو در منابع مختلف 33، 22 و 10 ذکر گردیده که از این میان اعتقاد به ۱۰ آوتار رواج بیشتری دارد که در قسمت های بعدی در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد.

آوتارها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

  • سواروپ آوتار (Savarupavatara): که تجلی تمام و کمال خداوند است. از میان آوتارهای دهگانه تنها کریشنا از این نوع است و بعضی از پیروان رام (رامچندر) او را نیز از این نوع میدانند.
  • اَوِس اوتار (Avesavatara): که تنها بخشی از عظمت خداوندی در آن تجلی می کند. مابقی اوتارها از این نوع اند.

در قسمت های بعدی مفصلا آواتارهای ویشنو را معرفی خواهیم کرد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 2]