معرفی الهه پوشان و الهه شاکرا – شاخه آدی تیاهای فرعی

در بخش دوم آشنایی با خدایان آسمانی گروهی، قصد داریم به معرفی الهه پوشان و الهه شاکرا به عنوان یک جفت دیگر از خدایان شاخه آدی تیاهای فرعی بپردازیم و با این دو الهه آشنا شویم. در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی الهه پوشان (Pusan)

الهه پوشان از خدایانی است که شخصیت و صفاتی گسترده دارد، ولی بیشتر با صفات رازق، حامی و حافظِ رَمه آراسته شده است. او اصل محافظ و حامی وادی عالم صغير و جوامع انسانی است. پوشان محافظ جاده ها است و حیوانات و انسان ها را از خطرات راه مصون می دارد.

الهه پوشان (Pusan)

او انسان ها را در جاده ها هدایت میکند و اشیاء و جانوران گم شده را باز می یابد. از این رو، جادوگران و ساحران که با این مقولات مرتبطند، او را عبادت میکنند. پوشان را منشاء حاصلخیزی میدانند و مراسم ازدواج نیز به او مرتبط است.

لفظ Pusan از ریشه Pus به معنای رازق و پرورش دهنده، مشتق شده است. «آنگاه که براجاپتی ، همه ی مخلوقات را شکل داد، این پوشان بود که آنها را پرورد.» پرورش از صفات خورشید است و الهه پوشان هم یکی از معبودان شمسی است. او گاه در قالب ارابه ران سوریا (Surya) ظاهر می شود، بر سفینه ی او می نشیند و انوار تابناک خورشید را به زمین هدایت میکند.

معرفی الهه شاکرا (Sakra)

الهه شاکرا (Sakra) جفت الهه پوشان در عالم کبیر است. لفظ Sakra از ریشه ی sak به معنی قوی بودن اخذ شده و شاكرا به معنای عظیم و مقتدر است. شاكرا مظهر شجاعت و نمایانگر ضرورت بی رحمی و جنگ در بعضی ابعاد زندگی است. همین جنگ است که حاصل آن فتح، غنیمت، قدرت و امنیت برونی افراد اجتماع است.

خواندن
همه چیز درباره ویشنو – قسمت چهاردهم: آواتار رام تبر به دست (Parasurama) تجلی ششم ویشنو

الهه شاکرا (Sakra)

او تجلی روح قهرمان پروري جوانان است و به صفات فاتحان موصوف است. تهور، جسارت و بی رحمی نیاز به از خود بیخودی و خروج از احوال محافظه کارانه دارد، لذا الهه شاکرا مدام سوما (Soma) می نوشد و مستی سوما به او قدرت و جسارت می بخشد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]