اَبَر انسان

دوران انسان امروزی رو به افول است و این سرآغاز ظهور اَبَر انسان بر روی زمین می باشد. به زودی انسان هایی با تفکرات قوی تر، آگاهی بیشتر و ارتعاش بالاتر در این جهان پدیدار خواهد شد.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

این دوره رو به اتمام است، در واقع تمام شده است و به قولی در وقت اضافه به سر می برد. آینده دیگر از آن انسان نیست، از آن اَبَر انسان است. ابر انسانی که اکنون متولد شده و در بین انسان زندگی می کند. او کسی است که مرز محدودیت های ذهنی را در نوردیده و از پوسته محدود خویش بیرون آمده تا چندی دیگر نسلی فرهیخته آرام آرام زمین را فرامی گیرند و انسان های متوهم، محدود و پرمنیت را به حاشیه و اضمحلال میراند.

در ادامه ویدئویی قرار داده ایم و به طور مفصل در مورد این رخداد بزرگی که به زودی در تمام جهان فراگیر خواهد شد، صحبت کرده ایم. حتما این ویدئو را ببینید و با سایر عزیزانتان در میان بگذارید و البته آگاه باشید که این اتفاق هم اکنون هم در حال رخ دادن است و اَبَر انسان با سرعت بیشتری در تمام زمین شکل خواهد گرفت.

خواندن
آیا همدردی کردن شما با بقیه، برایشان کاربردی دارد؟