برچسب: ذهن آگاهی

ذهن آگاهی (به انگلیسی: Mindfulness) (برخی مترجمین واژه توجه آگاهی را به کار می‌برند) یک فرایند روانشناختیِ آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت، یا به عبارتی پرورش آگاهی و هوشیاری با تکیه بر مراقبت و زیر نظر گرفتن توجه در زمان حال بدون قضاوت است. تعریف کوتاه ذهن آگاهی یعنی آگاهی از لحظه است.