آیا گرفتن بدون اینکه چیزی بدهیم غیراخلاقی است؟

این سؤال بیشتر این موضوع را می رساند که هنوز باور داریم برای حال خوبی که به سمت ما سرازیر است باید بهایی پرداخت کنیم و با انجام عمل، باید جاری بودن جریان حال خوب و فراوانی را توجیه کنیم اما بدین گونه نیست. هیچ احتیاجی برای توجیه جريان حال خوب وجود ندارد، چیزی که لازم است هماهنگی شما با حال خوب می باشد.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

نمی شود بر نبود حال خوب تمرکز کرد و اجازه ورود آن را به زندگی خود داد. بیشتر مردم بدون توجه به سیستم هدایت گر احساسی خود، بر چیزهایی تمرکز می کنند که آنها را نمی خواهند و تلاش میکنند تا این کمبود را با عمل فیزیکی خود جبران کنند. به همین خاطر ناهماهنگی انرژی در آنها به وجود می آید و نتیجه دلخواه خود را از عمل خود نمی گیرند.

از همین رو بیشتر تلاش می کنند و کار فیزیکی انجام می دهند در حالی که هیچ پیشرفتی نصیب آنها نمی شود. مثل هوایی که تنفس می کنید، فراوانی در تمام چیزها در اختیار شما قرار دارد. اگر اجازه جاری شدن آن را بدهید زندگیتان خیلی راحت تر و بهتر می گردد. اگر باور داشته باشید که برای داشتن فراوانی باید سخت کار کنید، فراوانی بدون سخت کار کردن به سمت شما نمی آید.

اما در اکثر موارد هر چه سخت تر کار می کنید، احساس بدتری خواهید داشت و هر چه احساس بدتری داشته باشید بیشتر مانع برآورده شدن خواسته هایتان خواهید شد. جای تعجب نیست که این همه آدم مأیوس می شوند و نمی دانند چه کاری باید انجام دهند. چرا که به نظر آنها هرکاری که می کنند به پیشرفت نمی رسند.

افزایش قدرت جذب با ارتقاء مدار ذهنی

قدردانی، عشق و هماهنگی با منبع چیزیست که باید در عوض آن بدهید. هنگامی که درد دارید و یا سختی و مشقت میکشید چیزی برای باز پس دادن ندارید. بسیاری می گویند ناعادلانه است که برخی از افراد با تلاش به ظاهر کم نتایج بسیار زیادی دریافت می کنند. اما قانون جذب همواره ثابت و پایدار می باشد.

خواندن
او برای داشتن پول سختی نکشید

زندگی که هم اکنون در آن هستید نتیجه افکار و الگوهای ارتعاشی می باشد که دارید. چون شما فکر می کنید، ارتعاش میفرستید، ارتعاش می فرستید و جذب می کنید. همیشه جوهره و اصل چیزی که می فرستید را دریافت میکنید.

کاری که بیشتر مردم با زندگی شان می کنند این است که می خواهند ناهماهنگی ارتعاشی خود را با انجام عمل جبران کند. به عبارت دیگر به چیزهایی که نمی خواهند خیلی فکر می کنند و با انجام این کار جلوی جاری شدن خواسته های خود را می گیرند و بعد سعی می کنند از طريق عمل این ناهمسویی را جبران کنند.

اگر ارزش احساسات خود را بدانید و اولویت شما داشتن هماهنگی ارتعاشی باشد و بر چیزهایی تمرکز کنید که احساس خوب به شما میدهند، این هماهنگی نتایج بسیار زیادی برای شما به همراه خواهد داشت و چیزهای فوق العاده ای بدون کمترین تلاش و عمل به سمت شما جاری می گردد.

امروزه اکثر تلاش ها و عملی که انجام می شود از جایگاه مقاومت ارتعاشی بسیار زیاد صورت می پذیرد. به همین خاطر است که بیشتر مردم باور دارند زندگی بسیار سخت و مشکل است و به همین خاطر است که افرادی مثل شما باور دارند که موفقیت و آزادی در تضاد با یکدیگرند، در حالی که در حقیقت این دو واژه مترادف یکدیگر هستند.

احتیاجی نیست که پول را از این معادله بیرون بکشید، موضوع مهم این است که جستجوی شادی بخش اصلی شما در این معادله باشد. اگر این کار را انجام دهید فراوانی در همه جنبه ها به سمت شما سرازیر می شود.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]