آیا بیماری مادرزادی را می توان با ارتعاش فکر درمان کرد؟

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.