قانون جذب گسترش دهنده افکار شما است

قانون جذب گسترش دهنده افکار شما است، اما این جمله چه معنایی دارد؟ در این پست می خواهیم در کنار هم این موضوع را که قانون جذب به چه صورت افکار ما را گسترش می دهد، بررسی کنیم و ببینیم چگونه این اتفاق رخ می دهد و چه تاثیراتی در زندگی ما دارد؟ پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

قانون جذب می گوید هر چیزی شبیه خودش را جذب می کند. به بیانی دیگر هر فکری که دارید شبیه به خودش را جذب می کنید. و این دقیقا مصداق همین جمله است که قانون جذب گسترش دهنده افکار شما است و به هر چیزی فکر کنید، افکار مشابه آن را جذب خواهید کرد و به مرور افکارتان گسترده تر خواهد شد.

به همین خاطر است که وقتی به چیز ناخوشایندی فکر می کنید، افکار ناخوشایند دیگری در همان موضوع به ذهنتان می رسد و در مدت بسیار کوتاهی می بینید که نه تنها وضعیت فعلی ای را که نمی خواهیدش تجربه می کنید، بلکه به گذشته بر می گردید تا اطلاعاتی را که با این ارتعاشتان هماهنگ هستند، پیدا کنید و این کار باعث می شود تا جوهره آن چیزی را که بر روی آن متمرکز شده اید جذب و آن را تجربه کنید.

بنابراین قانون جذب افکار منفی را بیشتر و گسترده تر می کند و در نتیجه احساسات منفی شما نیز بیشتر می شود. در حقیقت شما بدون اینکه خودتان متوجه باشید، از این ویژگی که قانون جذب گسترش دهنده افکار شما است، استفاده می کنید و دائما افکار منفی بیشتری را جذب می کنید. وقتی متوجه شوید چه چیزی را نمی خواهید، خواسته شما شفاف تر می شود و این مسئله طبیعی است.

پیشنهاد می کنم: افکار شما تجربه های فیزیکی شما را می سازند

هیچ اشکالی ندارد اگر قبل از پیدا کردن راه حل متوجه مشکل خود بشوید. اما بیشتر مردم در گذر زمان، به سمت مشکل خود گرایش دارند تا راه حل آن و در بررسی ها و توضیحاتی که از مشکل خود می دهند بیشتر در آن فرو می روند. دوباره می گوییم، گفتن داستانی متفاوت بسیار ارزشمند است. داستانی بگویید که بیشتر از راه حل در آن صحبت شده باشد نه از مشکل.

توجه به نکات مثبت و خواستن سلامتی، زمانی که مریض بشوید بسیار سخت تر از زمانی است که حال خوب دارید، اما در هر موقعیتی که باشید بعد از مدتی، با گفتن داستان جدید نتایج متفاوتی را خواهید گرفت. هر چیزی شبیه خودش را جذب می کند، پس داستانی را بگوييد که دوست دارید تجربه اش کنید و خواهید دید که در نهایت به آن می رسید. از ویژگی گسترش دهنده افکار قانون جذب، برای جذب مثبت ها استفاده کنید و به گونه ای فکر کنید که افکار مثبت بیشتری را جذب نمایید.

خواندن
دانلود رایگان مانترا جذب سلامتی و بهبود دردهای جسمانی

قانون جذب به افکار شما پاسخ می دهد

بسیاری از مردم نگران هستند که چون مريض بوده اند دیگر خوب نخواهد شد، زیرا به بیماری خود توجه می کنند و در نتیجه توجه آنها به بیماری، بیماری بیشتری را جذب می کند.اگر تنها بر چیزی که در همین لحظه وجود دارد تمرکز کنند تأیید می کنیم که چنین حرفی درست است، اما از آنجا که می توان از خواسته های خود صحبت کرد تا از چیزهایی که هم اکنون وجود دارد، پس می توان گفت که تغییر نیز ممکن است.

قانون جذب هم گسترش دهنده افکار شما است و هم پاسخ دهنده به آن

هرچند نمی توانید بر مشکل فعلی خود تمرکز کنید و به دنبال تغییر باشید. برای رسیدن به نتیجه ای متفاوت باید روی نتایج مثبتی که به دنبالش هستید تمرکز کنید. همان طور که قانون جذب گسترش دهنده افکار شما است، پاسخ دهنده به افکار شما نیز می باشد و در حقیقت به افکار شما پاسخ می دهد، نه به وضعیت کنونی تان.

وقتي افکارتان را تغییر می دهید واقعیت زندگی تان نیز با آن تغيير همراه می شود. اگر همه چیز به خوبی پیش می رود و از شرایط خود راضی هستید با تمرکز بر وضعیت فعلی تان می توانید به حال خوبی که دارید ادامه دهید. اما اگر چیزهایی وجود دارد که خوشایندتان نیست باید راهی پیدا کنید تا توجه خود را از آنها بردارید. شما این توانایی را دارید که افکار پیرامون خود، بدنتان و مسائل مهمتان را از آنچه که هم اکنون هست به مسیر دیگری هدایت کنید.

شما این توانایی را دارید که خواسته هایتان را تصور کنید و یا چیزهایی را که قبلا اتفاق افتاده اند به خاطر بیاورید. وقتی نیت عمدی شما این باشد که چیزهایی پیدا کنید که احساس خوبی به شما بدهند و به آنها فکر و از آن ها صحبت کنید، به سرعت می توانید الگوی فکری و سپس ارتعاشات خود و در نتیجه تجربه های زندگی خود را تغییر دهید.

پس فراموش نکنید که همان اندازه که قانون جذب گسترش دهنده افکار شما است، پاسخ دهنده به این افکار می باشد، پس همیشه داستانی متفاوت از زندگی تان تعریف کنید، نه داستانی که در شرایط کنونی با آن درگیر هستید. آن وقت است که می توانید به جای جذب افکار منفی و کمبودها، افکار مثبت و فراوانی را جذب نمایید. همیشه و هر روز این تمرین را با خود تکرار کنید تا به الگوی فکری شما تبدیل شود.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]