مفهوم مانترا چله عاشقی

در دوره چله عاشقی مانترایی مخصوص استفاده کردیم و به شما هم توصیه کردیم از این مانترا استفاده کنید. در این پست میخواهیم در مورد مفهوم مانترا چله عاشقی برای شما حرف بزنیم. وجودتان را سرشار از آگاهی و ارتعاش جذب کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در چله عاشقی که اخیرا در پیج اینستاگرام سینرژی برگزار شده و در پست آداب چله عاشقی نیز به طور مفصل در مورد آن توضیح دادیم، از ذکر “الهی تسلیم عشق تو هستم” و مانترایی با نام مانترا اوم آساتوما استفاده کرده ایم. در این مانترا مفهوم و معنای بسیار عمیقی نهفته است که در ادامه، ابتدا شعری را برایتان ذکر کرده ایم و در ادامه ویدئویی هم در مورد مانتراها، مفهوم این مانترا و مسائل دیگر برای درک بیشتر و آگاهی شما تهیه کرده ایم که توصیه می کنیم حتما این ویدئو را مشاهده کنید.

مفهوم مانترا چله عاشقی

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که پس از مرگ چه ماند باقی
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ “ﻣﻦ”…ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ “ﺭﺍﻭﻱ” ﻣنم
ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯽ، ﻫﻢ ﻧﯽ ﻭ ﻫﻢ ﻧﯽ ﺯﻧﻢ

ﻧﺸﻨﻮ اﺯ ﻧﻰ، “ﻧﻰ “ﺣﺼﯿﺮﻯ” ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ “ﺩﻝ”…”ﺩﻝ” ﺣﺮﻳﻢ ﺩﻟﺒﺮﻳﺴﺖ

ﻧﻰ ﭼﻮ ﺳﻮﺯﺩ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﻮﺩ
“ﺩﻝ” ﭼﻮﺳﻮﺯﺩ، ﻻﯾﻖ “ﺩﻟﺒﺮ” ﺷﻮﺩ

اگر می خواهید ابتدا این مانترا را گوش کنید، به صفحه دانلود رایگان مانترا اوم آساتوما در وبسایت مراجعه کنید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]