مفهوم مانترا چله عاشقی

در دوره چله عاشقی مانترایی مخصوص استفاده کردیم و به شما هم توصیه کردیم از این مانترا استفاده کنید. در این پست میخواهیم در مورد مفهوم مانترا چله عاشقی برای شما حرف بزنیم. وجودتان را سرشار از آگاهی و ارتعاش جذب کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در چله عاشقی که اخیرا در پیج اینستاگرام سینرژی برگزار شده و در پست آداب چله عاشقی نیز به طور مفصل در مورد آن توضیح دادیم، از ذکر “الهی تسلیم عشق تو هستم” و مانترایی با نام مانترا اوم آساتوما استفاده کرده ایم. در این مانترا مفهوم و معنای بسیار عمیقی نهفته است که در ادامه، ابتدا شعری را برایتان ذکر کرده ایم و در ادامه ویدئویی هم در مورد مانتراها، مفهوم این مانترا و مسائل دیگر برای درک بیشتر و آگاهی شما تهیه کرده ایم که توصیه می کنیم حتما این ویدئو را مشاهده کنید.

مفهوم مانترا چله عاشقی

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که پس از مرگ چه ماند باقی
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ “ﻣﻦ”…ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ “ﺭﺍﻭﻱ” ﻣنم
ﺭﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯽ، ﻫﻢ ﻧﯽ ﻭ ﻫﻢ ﻧﯽ ﺯﻧﻢ

ﻧﺸﻨﻮ اﺯ ﻧﻰ، “ﻧﻰ “ﺣﺼﯿﺮﻯ” ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺸﻨﻮ ﺍﺯ “ﺩﻝ”…”ﺩﻝ” ﺣﺮﻳﻢ ﺩﻟﺒﺮﻳﺴﺖ

ﻧﻰ ﭼﻮ ﺳﻮﺯﺩ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺷﻮﺩ
“ﺩﻝ” ﭼﻮﺳﻮﺯﺩ، ﻻﯾﻖ “ﺩﻟﺒﺮ” ﺷﻮﺩ

اگر می خواهید ابتدا این مانترا را گوش کنید، به صفحه دانلود رایگان مانترا اوم آساتوما در وبسایت مراجعه کنید.