کتاب گیتا (بهَگَوَد گیتا) سرود خدایان

نوشته های مرتبط
1 دیدگاه
MOHAMAD MASOUDMAND

وقتتان بخیر،،یکدنیا از آموزشها وکتابهای مفیدتان ،سپاسگزارم،،خداوندیارویاورتان باشد..

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.