کتاب زندگینامه یک یوگی

کتاب زندگینامه یک یوگی به شرح زندگی پاراماهانسا یوگاناندا به عنوان یکی از عرفای بزرگ و معاصر کشور هند در زمینه آگاهی الهی پرداخته و در آن زندگی این شخص را به زبان خودش به صورت کامل شرح داده است.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

جستجو به دنبال حقیقت که بازتاب آن در دنیای عینی به صورت عشق برای انسان معنا می باید و ملموس می شود، همواره محور فطری و آرمانی پیج و تاب های درونی انسان در مسیر دست یافتن به تعالی در خم و چمِ زندگی بوده است. بشر خواسته و ناخواسته در مسیر کمال جاری است و به سوی کمال پیش می‌رود.

کلیه انتخاب‌ها، هدف گذاری ها، امیال و طلب هایش در پی یافتن حقیقت، وصل به آن و سرور باطنی ناشی از آن بوده است. از سوی دیگر تمام تلخی، ناکامی، شکست و فروریختن هایش (در هر منظر و پوشش و به هر دلیل و بهانه ای) برخاسته از جدایی جدایی از آن سرور باطنی است. انسان حتی در التذاذی که به چشمی برتر، حقیر و ناچیز می آید، به جستجوی آن سرور – آن خاطره دیرینه از آن وصل الهی – است که در فطرت او به یادگار مانده است. از این روست که او عشق را آشنا ترین و پر جذابه ترین خواسته خود می‌یابد (که عشق ترجمان ملموس حقیقت برای اوست).

خدا، غایت آمال، سعادت، آرامش، طلب و معنا برای جزء جزء هرمِ هستی است که در رأس آن انسان نشسته است: انسانی که تا زمانی که آگاهانه در راه رسیدن به آن غایت قدم بر ندارد، سرگشتگی، تنهایی، یأس، ناامنی و پریشانی گریبانگیرش خواهد بود.

وقتی که آگاهانه به جستجو برآید، در سایه این آگاهی، زندگی معنای تازه می یابد. هزاران و امید بر دلش می تابد و از همان جاست که سیر آگاهانه کمال آغاز می‌شود و سراسر خلقت با تمام نیروهای دیده و نادیده اش، هم داستان می شود تا او را در راه پر نشیب و فراز رسیدن به معبود یاری بخشد.

انسان به سوی معبود

به این ترتیب رجعت انسان به سوی یگانه معبودش، وارد بُعدی آگاه می‌شود. او جوینده ای می شود در جستجوی خویشِ خویش. تاریخ فرهنگ بشری، پیوسته شاهد ظهور عرفایی بوده است که در جستار خویش به دنبال حق و حقیقت، رد پاهایی شگفت انگیز و ماندگار در یادها ثبت کرده‌اند. جویندگان هر یک به فراخور پیشینه فرهنگی، دینی، بومی و آگاهی خود جلوه هایی از حقیقت را شناخته و شناخت خود را به توصیف درآورده و راهی را به صورت نظام طریقتی خود تدوین کرده و انتظام بخشیده اند.

خواندن
کتاب یورنیشا به زبان فارسی

طبیعی است که در این وصف و انتظام، تفاوت هایی را ملاحظه کنیم و از این رو شاهد تعدد و تکثر – گاه در تعارض و ضدیت با یکدیگر – در نظام‌های باشیم که از یک خاستگاه فرهنگی هستند. اما نکته مهم و قابل توجه، فصل اشتراک آنها، همانا باور به یگانگی خدا به عنوان والاترین و برترین منشأ شادی، سعادت، آرامش، نیکی و اقتدار حقیقی است.

وجوه افتراق این نظام‌ها، شاید بتوان گفت صورت مثالی است از کثرت در وحدت. آشنایی با آنها جوینده را در درک و شناخت طلب بشر در مفهوم کلی آن یاری می‌رساند و یک بار دیگر علیرغم وجود این تفاوت‌ها، درد عام بشر، درمان آن و واقعیت فطرت الهی و ازلی را که خداوند در ودیعه نهاده است تایید می‌کند.

زندگینامه یک یوگی

پاراماهانسا یوگاناندا از عرفای معاصر هندی است که قطبی مقتدر در انتشار آگاهی الهی در دنیای امروز و خاصه در جهان غرب محسوب می‌شود. کتاب زندگینامه یک یوگی شرح زندگی وی در صورتِ کامل آن است از این رو مقدمه، مقامی مناسب برای معرفی وی دیده نمی‌شود، چرا که اثر حاضر، خود مشروح زندگی و وجود اوست.

پاراماهانسا یوگاناندا

امید آن که کتاب زندگینامه یک یوگی ستاره ای الهام بخش در شب های ظلمت زده جستجوی جویندگان و عاشقان خدا باشد. تمام کسانی که به دنبال جستجوی عشق الهی هستند و خود را جوینده عشق الهی می دانند، این کتاب را باید مطالعه کنند و از زندگی این عارف هندی، درس عشق به خدا را بیاموزند.

 • دانلود کتاب
 • حجم فایل : 11.5 مگابایت
 • رمز فایل : synergynahid.com
 • منبع : وبسایت سینرژی با ناهید
 • اینستاگرام سینرژی با ناهید
 • راهنما
  جهت دانلود سریع تر، لینک دانلود را در آدرس بار نرم افزار اینترنت دانلود منیجر کپی کنید.
  اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
  [کل: 5 میانگین: 3.4]