رابطه بین انگشت ها و سنگ انگشتر به چه صورت است؟

یکی از سوالاتی که بارها از ما پرسیده می شود این است که انگشتری که سنگ دارد را در کدام انگشت قرار دهیم. در این پست می خواهیم به رابطه بین انگشت ها و سنگ انگشتر بپردازیم و برای شما مشخص کنیم هر انگشت برای چه سنگ هایی مناسب است.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

رابطه بین انگشت ها و سنگ انگشتر

هر یک از انگشتان، ارتباط نزدیکی را با اعضاء مختلف بدن انسان دارد و این ارتباط، از طریق اعصاب برقرار میشود

سیستم عصبی، سیستم ارتباطی بدن است که مانند شبکه سیستم تلفنی وسیعی که ارتباطات داخلی بسیاری در آن وجود دارد، عمل می کند. بنابراین هر یک از انگشتان، مستقیما با قسمت خاصی از بدن در ارتباط میباشد.

بعنوان مثال، انگشت کوچک (کانیشتا)، ارتباط مستقیمی با سیستم تولید مثل، قسمتهای خصوصی بدن، زانوها، ساق و پاها دارد، برای درمان بیماریهای مربوط به این قسمتها، میبایستی سنگهای قیمتی را بر روی انگشت کوچک مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین برای استفاده از سنگهای قیمتی، انتخاب انگشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 • هر انگشت تحت نفوذ ستاره خاصی قرار دارد.
 • ضرورتی برای استفاده از انگشت شست (ابهام) وجود ندارد.

انگشت اول: انگشت اشاره- سبابه (تارجانی)

 • انگشت اشاره، تحت کنترل ژوپیتر (مشتری)، میباشد.
 • از نظر پزشکی با دستگاه تنفسی و معده در ارتباط است.
 • برای درمان بیماریهای تنفسی، ریه و غیره بایستی سنگهای قیمتی را بر روی این انگشت بکار برند
 • سنگهائی که برای ماه مارس (مریخ) و ژوپیتر (مشتری) بکار میروند، بایستی بر روی این انگشت استفاده شوند.
 • سفیر زرد، مون اِستون و مروارید سفید بایستی روی این انگشت بکار روند.
 • جهت بدست آوردن خواب عمیق، از مروارید سفید یا مون استون، بر روی این انگشت استفاده می شود،

انگشت دوم: (مادهیاما)

 • انگشت دوم، تحت کنترل مستقیم سترن می باشد
 • از نظر پزشکی، با روده و امعاء، ذهن، مغز، کبد و بافت ذهنی در ارتباط می باشد.
 • جواهراتی که برای مرکوری (عطارد – تیر)، راهو و ونوس (ناهید – زهره)، بکار می روند، بایستی بر روی این انگشت استفاده شوند، زیرا این جواهرات، دوستان سترن هستند
 • زمرد، گُمِدها (لاپيس لازولی)، مون استون، سفیر آبی، مرجان سفید، مروارید سفید، الماس و زیرگون سفید، بایستی بر روی این انگشت بکار روند.
خواندن
دانلود رایگان مانترا گورو (سیاره ژوپیتر)

انگشت سوم: (آنامیکا)

 • خورشید، حکمران بر این انگشت می باشد.
 • انگشت سوم، در رابطه با قسمت شادتر زندگی است.
 • از نظر پزشکی، با کلیه، معده، دستگاه تولید مثل و گردش خون، در ارتباط است.
 • جواهراتی که برای ژوپیتر (مشتری)، مارس (مریخ) و کی توو، بکار می روند، بایستی بر روی این انگشت استفاده شوند.
 • یاقوت قرمز، مرجان قرمز، چشم ببر، مروارید سفید، مون استون، سفیر آبی و توپاز (یاقوت زرد)، بایستی بر روی این انگشت استفاده شوند.

انگشت چهارم: انگشت کوچک (کانیشتا)

 • انگشت کوچک، تحت کنترل مستقیم ستاره مرکوری (عطارد – تیر)، قرار دارد.
 • از نظر پزشکی، با قسمتهای خصوصی بدن، دستگاه تولید مثل، زانوها، ساق و پاها در ارتباط است.
 • برای درمان بیماریهای مربوط به قسمت پائین بدن، بایستی جواهرات را بر روی این انگشت بکار برند.
 • جواهراتی که برای “سترن و راهوو” استفاده می شوند، بایستی بر روی این انگشت بکار روند، زیرا این ها دوستان مرکوری هستند.
 • سفیر آبی، گُمِدها (لاپیس لازولی)، بایستی بر روی انگشت کوچک، استفاده شوند.
اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 3.5]