آموزش کف بینی: نکاتی در مورد برجستگی های کف دست

برجستگی های کف دست که به آن ها تپه های هشت گانه هم می گویند یکی از مهم ترین بخش های دست فرد برای بررسی کف بینی و پی بردن به شخصیت فرد است. در اولین پست آموزش حرفه ای کف بینی می خواهیم نکاتی را در مورد این برجستگی ها به شما بگوییم که دانستن آن ها بسیار مهم است. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

ما را در اینستاگرام دنبال کنید. در پست معرفی تپه های هشت گانه دست در آموزش مقدماتی کف بینی گفتیم که در کف دست انسان برجستگی هایی وجود دارد که تعداد آن ها هشت عدد است و هر کدام از آن ها یک نام مخصوص دارند و نشان دهنده ویژگی ها و شخصیت فرد هستند. اکنون نوبت به بررسی تک تک این برجستگی ها رسیده است. ولی لازم است پیش از بررسی حرفه ای، نکاتی در مورد آن ها بدانید.

در بین برجستگی های کف دست آن تپه که برجستگی بیشتری داشته باشد، می توان دریافت که صاحب آن دارای چگونه صفت و خصوصیتی است و نیز استعداد او را در رشته ای معین می توان فهمید. همچنین تپه هایی که برجستگی آن ها زیاد است نشان دهنده قدرت و توانایی صاحب آنند و تپه هایی که پست و فرو رفته اند، نشان دهنده ضعف صاحب آنند.

در برخی از کف دست ها، چندین تپه بلند دیده می شود. در این مورد باید گفت تپه ای که از همه برجسته تر است بیشترین اهمیت را دارد و استعداد معین صاحب آن را می رساند. همچنین در برجستگی های کف دست هر گاه روی یک تپه پست و فرورفته، خط عمودی بطور روشن دیده شود و روی این خط، خطوط افقی دیده نشود، نشان دهنده استعداد و توانایی صاحب آن تپه است.

مطلب مرتبط: آموزش کف بینی با سینرژی + ویدئو آموزشی

تپه های هشتگانه کف دست

اگر خطوط عمودی از دو یا بیشتر از دو عدد باشد، نشان دهنده ضعف صاحب تپه است و هرگاه آن خطوط عمودی با چند خط افقی برخورد کرده باشد، نشان دهنده ضعف بسیار صاحب آن است. از این گذشته در بین برجستگی های کف دست، آن تپه ای از توانایی و قدرت صاحبش سخن می گوید که برجسته و سفت و گلگون باشد، نه شل و بی رنگ و بی خون.

در برخی از کف دست ها، دو تپه به اندازه هم برجسته و سفت است. این نشان دهنده آن است که صاحبش آمیزه ای از دو صفت و استعداد را با هم دارد. اگر هیچ کدام از برجستگی های کف دست سفت و برجسته نباشد تا بتوان از روی آن صفات و استعدادهای آن شخص را فهمید، در این صورت باید به انگشت های دارنده آن توجه کرد. یعنی باید در نظر گرفت که هر انگشتی که بلندتر است، تپه اش هم برجسته تر و قوی تر است.

خواندن
کتاب شاقول ابن سینا

همین جا باید خاطر نشان کرد که: هنگام بررسی برجستگی های کف دست یا همان تپه ها باید به انگشت ها توجه کافی کرد. زیرا انگشت ها بسیاری از صفات و استعدادهای تپه را روشن می کند. در برخی کف دست ها، همه تپه ها تا اندازه ای برجسته و سفت و گلگون هستند. این، نشان دهنده آن است که صاحبش از صفات و استعداد همه تپه ها بطور کمابیش برابر برخوردار است و از لحاظ جسمی و روانی فردی متعادل است.

این نخستین پست آموزش حرفه ای کف بینی است. در قدم اول حرفه ای شدن نیاز بود یکسری نکات را بدانید. در پست های بعدی به سراغ بررسی تک تک برجستگی های کف دست خواهیم رفت.

سوالات مرتبط:

کف بینی چیست؟

کف بینی یک تکنیک طالع بینی است که در آن به کمک بررسی شکل خطوط و منحفی های کف دست، به حقایقی واقعگرایانه و دقیق در مورد زندگی فردی که طالع آن گرفته می شود، می توان رسید. در کف دست خطوطی وجود دارند که هر یک معنای متفاوتی دارد و با سایر خطوط نیز فرق می کند.

آیا کف بینی نوعی رمالی است؟

خیر. استاد کف شناس به شما نمی گوید که مثلا همسرتان دارد به شما خیانت می کند یا فلان شخص وسیله شما را دزدیده است. کف بین واقعی، فقط در مورد شخصیت شما اظهار نظر می کند و مستقیما در مورد زندگی شما حرف می زند.

تپه های هشتگانه چه چیزی هستند؟

در کف دست انسان برجستگی هایی وجود دارد که به آن ها تپه می گویند. تعداد این برجستگی ها 8 عدد است و هر کدام نمایانگر یک صفت یا ویژگی در فرد هستند و نامی به آن ها اختصاص داده شده است. در کف شناسی برای پی بردن به صفات فرد این تپه ها مورد بررسی قرار می گیرند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]