همه چیز درباره ویشنو – قسمت دهم: آواتار لاک پشت (Kurma) تجلی دوم ویشنو

الهه ویشنو در تجلی دومش در قالب آواتار لاک پشت (Kurma) ظهور کرد. در این پست می خواهیم این آواتار را برای شما توصیف کنیم و داستان ظهور آن را برایتان بازگو نماییم. پیشنهاد می کنیم ادامه مطلب را مطالعه کنید، قطعا برایتان جذاب خواهد بود.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

داستان ظهور ویشنو در آواتار لاک پشت (Kurma)

در جریان طغیان اقیانوسی که به هنگام ظهور ماتسیا رخ داد، زمین و همه نفایس موجود در آن به قعر آب فرو رفت و از دیده ها پنهان گشت، اقیانوسی که همه هستی را فرا گرفته بود و آن را اقیانوس شیر گفته اند، همان اقیانوسی است که خمیر مایه هستی بوده و مار واسوکی (Vasuki) بر آن تن گسترده است.

در چنین وضعیتی، ایزدان و اهريمنان که برای امکان عمل احتیاج به پهنه هستی و گستره ی زمین دارند، به فکر چاره افتادند. ایشان واسوکی را چون ریسمان بر دور کوه بلند مندرا Mandara که تنها ستون افراشته در دل اقیانوس بود، بستند. یک سر آن را خدایان به دست گرفتند و سر دیگر را اهریمنان، و هر دو متناوبا كوه را به این سو و آن سو می کشیدند تا همانطور که با تکان دادن مشک دوغ، رفته رفته گره و خامه به سطح می آید، با به هم زدن اقیانوس شیری، عصاره و شهد اقیانوس را که شربت جاودانگی از آن ساخته می شود، به دست آورند و زمین را از قعر تاریکی اقیانوس «وهم» به سطح ادراک ملموس آورند.

ولی این کار ناممکن مینمود چه پایه کوه مندرا چنان مستحکم و وزین بود که حرکت آن علی رغم نیروی خارق العاده ی ایشان میسر نبود. در این هنگام ویشنو به صورت یک آواتار لاکپشت غول پیکر به نام کورما ظهور کرد، به قعر اقیانوس رفت و پایه کوه را که همان محور اقیانوس هستی بود، بر پشت خود بلند کرد و بدین ترتیب گردش هستی حول محور او و آغاز ادوار و اعصار به ظهور پیوست.

خواندن
همه چیز درباره ویشنو – قسمت چهارم: همسر ویشنو (الهه لاکشمی)

این داستان نمادین از چند جنبه حایز اهمیت است: اول اینکه چرخش گردونه هستی ممکن نیست مگر آنکه بر خداوند استوار باشد، دیگر اینکه ظهور پدیده ها و تحولات موجود هستی تنها در نتیجه کشمکش میان نیروهای خیر و شر میسر می گردد.

از این اختلاط شربت جاودانگی Amrta ساخته شد، و پزشک خدایان که این مایه ی حیات ابدی را در جامی زرین به دست داشت، ظاهر گشت.

پس از این ظهور فرخنده، بسیاری از نیروها و موجودات ذیقیمت ساحت وجود، منجمله لکشمی Laksmi الهه ی خوشبختی و رفاه، واروني Varuni الهه ی شراب و می گساری، سوما Soma عصاره قربانی، اپاراها Apsaras حوریان زیبای آسمانی، او چاهیسراوا Uccaihisrava اسب الهی، کاستوبای Kaustubhai جواهر سرمدی، پاريجاتا Parijata شجره آسمانی، سورابی Surabhi گاو آرزوها، آیراواتا Airavata فيل شاهانه، پنکاجانيا Pancajanya صدف حلزونی، سارنگا Sarnga كمان الهی و هلاهلا Halahala پدید آمد.

لفظ کورما Kurma به مفهوم فعل و عمل است. آواتار لاک پشت را از اینرو کورما می نامند که دنیا و هستی که در مرحله قوه به سر می برد به توان او (آواتار دوم ویشنو) به مرتبه فعل بدل گردید. او بود که جهان را بر پشت نگه داشت و امکان ظهور واقعیات را فراهم آورد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]