زمان گفتن داستان جدید جذب فرا رسیده است

هر داستانی که تا امروز در مورد مشکلات زندگی تان تعریف می کردید را کنار بگذارید و از امروز به خودتان قول دهید داستان جدید جذب در زندگی تان را تعریف کنید. مطمئن باشید الان وقتش رسیده و دیگر نباید بیشتر از این زمان را هدر دهید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

بسیاری از شما داستان های قدیمی را تعریف می کنید و در آن از چیزهای صحبت می کنید که درست پیش نرفته اند، از چیزهایی می گویید که آنگونه که دلتان می خواست نبوده اند، از افرادی صحبت می کنید که شما را مأیوس کرده اند و با شما صادق و روراست نبوده اند. داستان قدیمی شما در مورد نداشتن پول و وقت کافی بوده است و از چیزهایی که بوده است صحبت می کردید.

در آن داستان تعریف می کردید که زندگیتان چگونه بوده و یا اخيرا چگونه شده است. از بی عدالتی هایی که در دنیا می دیدید و یا از کسانی که درکتان نمی کردند صحبت می کردید. از افرادی که تلاش نمی کردند و یا از کسانی که لایق و با استعداد بودند اما خود را نشان نمی دادند سخن میگفتید.

داستان زندگی شما در مورد نارضایتی از ظاهرتان و یا نگرانی در مورد وضعیت سلامتی خود و یا نگرانی در مورد افرادی که از دیگران سوء استفاده می کنند و یا کسانی که می خواستند شما را کنترل کنند بوده است اما گفتن داستان جدید جذب را شروع کنید. در این داستان از جنبه های مثبت وضعیت فعلی تان صحبت کنید. از چیزهایی که میخواهید باشند صحبت کنید.

در داستان جدید جذب بگویید که کارها چگونه به خوبی پیش می روند. چگونه قانون جذب همه اینها را درست مدیریت می کند. از فراوانی بی پایانی که به سمت شما جاری است و از نامحدودی و نسبی بودن زمان صحبت کنید. از بهترین چیزهایی که می بینید صحبت کنید. در مورد خاطرات مورد علاقه و رشد و گسترش واضح و آشکار در زندگیتان بگویید.

خواندن
چرا رابطه من بهم خورد؟

به بخشهای شگفت انگیز، جذاب و فوق العاده جهان خود بپردازید. از تنوع حیرت انگیزی که شما را احاطه کرده است، از اشتیاق و کارایی بقیه مردم، از قدرت افکار خود بگویید. داستانی از جنبه های مثبت بدن خود و بنيه قوی و پایدارتان تعریف کنید. بگذارید داستان جدید جذب شما در مورد این باشد که چگونه همه ما می توانیم واقعیت خود را خلق کنیم و از آزادی کامل و آگاهی شادمانه ای که نسبت به آن دارید صحبت کنید.

تک تک اجزایی که زندگیتان را می سازند به واسطه پاسخ قانون جذب به افکار شما و داستانی که از زندگی خود می گوید، به سمت شما جذب می شوند. پول و وضعیت مالی، میزان سلامتی جسمی، شفافیت، انعطاف، سایز و شکل بدن، محیط کاری و نحوه برخورد با شما، میزان رضایت شغلی و پاداش هایی که دریافت می کنید، به طور کلی تمام شادی و خوشی های زندگی تان تحتتأثیر داستانی است که بیان می کنید.

اگر نیت کنید تا محتوای داستانی را که هر روز از زندگیتان نقل می کنید بهبود ببخشید و آن را تغییر دهید ما به شما قول قطعی و صد در صد می دهیم که زندگیتان از طریق قانون جذب شبیه داستان بهبود یافته تان گردد و هر روز بهتر و بهتر شود و باید هم اینگونه بشود.

به شما پیشنهاد می کنیم صفحه داستان های قانون جذب وبسایت سینرژی با ناهید را دنبال کنید و در آنجا مثال هایی که برای تعریف داستان جدید جذب خواسته ها قرار می دهیم را حتما مطالعه کنید.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]