برچسب: داستان های قانون جذب

در صفحه داستان های قانون جذب ما برای شما داستان هایی را تعریف می کنیم که شما می توانید از آن ها برای جذب خواسته هایتان استفاده کنید.

خیلی از افراد به ما می گویند ما هم تلاش می کنیم ولی به چیزهایی که می خواهیم نمی رسیم و حرف شما را قبول نداریم که قانون جذب وجود دارد و می توان از آن برای رسیدن به خواسته هایمان استفاده کنیم. ما هم همیشه به این افراد می گوییم مشکل در تلاش کردن یا قانون جذب نیست، بلکه مشکل در افکار شما و داستان هایی است که شما خواسته هایتان تعریف می کنید.

بزرگترین مشکل افراد در تعریف داستان های زندگی شان است. آنها داستان هایی را تعریف می کنند که فکر می کنند درست است اما متاسفانه همه این داستان ها از روی کمبود هستند و همان طور که قانون جذب می گوید، شما هر چیزی را تعریف کنید، همان را جذب می کنید.

به همین دلیل اکثر افراد کمبودها را جذب می کنند، نه خواسته هایشان را.

معرفی صفحه داستان های قانون جذب

همین عامل دلیل اصلی ما برای راه اندازی صفحه داستان های قانون جذب شد. در این صفحه می خواهیم به شما کمک کنیم داستان های درست و مناسب زندگی تان تعریف کنید. با اشتباهاتی که در هنگام تعریف داستان های زندگی تان دارید آشنا شوید و به موقع آن ها را اصلاح کنید.

در صفحه داستان های قانون جذب سعی می کنیم انواع داستان ها برای جذب هر نوع خواسته ای تعریف را کنیم. از جذب پول و ثروت، تا جذب سلامتی، شغل، عشق و…

حتما مطالب این صفحه را مطالعه کنید و به نکاتی که در این مطالب گفته می شود دقت نمایید تا بهترین داستان را برای زندگی خود تعریف کنید.